+ Meer informatie

Ter overweging

3 minuten leestijd

Dr. H. Faber, De pastor in het moderne ziekenhuis, Van Gorcum £ Comp., Assen 1968. 192 blz. Prijs f 9,90.

De auteur, lector in de pastorale psychologie aan de R.U. te Leiden, schetst op in-dringende wijze de veranderingen die zich in het moderne ziekenhuis voltrokken hebben. Men kan de gevolgen daarvan voor de patient zo omschrijven dat hij of zij object geworden is. Ons wordt onder verschillende gezichtspunten duidelijk gemaakt wat dit psychologisch voor de patiënt betekent. Wie met patiënten in een ziekenhuis heeft om te gaan, doet zijn werk en zichzelf te kort als hij hiervan geen kennis neemt.

Het is de predikant die moet trachten de patiënt als een subject te behandelen. Vaak is er bij de predikant zelf een grote mate van onzekerheid. Hoe moet hij zijn weg vinden in het ziekenhuis en daar „zich-zelf handhaven”? Dr. Faber gaat ernstig op deze vragen in. Ook de relatie met de medische staf en de verhouding tot het verplegend personeel wordt besproken. Een opmerking, die mij in de praktijk van het predikantenwerk telkens weer als juist voorgekomen is, geef ik door: de predikant is op een afdeling gast. Hij dient zich bij de hoofdzuster te melden. Het zal hem blijken dat zij veel meer te zeggen heeft dan hij gedacht had. In elk geval melde de predikant op het kantoortje van de hoofdzuster zijn komst.

Vooral ziekenhuispredikanten kurmen van dit boekje veel leren. Niet minder is dat mijns inziens het geval met een predikant die op ziekenbezoek komt. Daarnaast wil ik ook graag de ouderlingen noemen. Zij heb-ben regelmatig als ambtsdrager hun werk op een ziekenzaal te doen. Wie zich afvraagt, wat hij in het moderne ziekenhuis aan problemen en sfeer aantreft, late zich door dit boekje voorlichten.

Ik zou het boekje niet aanbevelen om de „geestelijke” kant van het werk. De auteur schrijft meer over de daad en de houding van het geloven dan over de inhoud van het geloof.

Voor de tekening van de sfeer van het ziekenhuis, van de situatie van de patiënt, voor de psychologische belichting van het beleven van het moderne ziekenhuis kan men in dit boekje goed terecht.

Er zijn een aantal bijlagen, waarvan de een interessanter is dan de ander. Vooral die over het pastoraat aan psychosomatische patiënten is leerzaam, niet in het minst door de aan het slot van elk stuk toegevoegde „wenken voor de pastor”. Men heeft deze bijdrage ook reeds kunnen lezen als artikelen in het veertiendaags blad voor de hervormde ambtsdragers.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.