+ Meer informatie

VOOR ONZE Militairen

„De Facteur."

7 minuten leestijd

„De Facteur."

250802055. Ja jongen, dat was net al lang geleden, dat ik eens iets van je mocht ontvangen. Daar is bij ons zo veel uitstel der dingen en meestal wordt dit afstel. Ik was blij weer eens iets van je te mogen horen. Je tijd van terug keren is nu toch aanstaande hé ? Ik hoop het van harte voor jou, je ouders, je broer en zuster en natuurlijk ook voor je meisje. Je schreef me ook een ernstige bekentenis, die ik hier niet wil neerschrijven. De Heere doe je het grote gewicht hiervan inleven. Hartelijke groeten hoor en welkom thuis.

270321132. Hartelijk dank voor je 2 brieven. In de eerste schreef je mij dat je mij eens vaker zou schrijven, nu je hebt woord gehouden hoor. Ik houd je aan je afspraak, een man een man, een woord een woord. Die uitdrukking ken je wel hè. Wanneer de mogelijkheid daar bestaat om samenkomsten te organiseren, met die jongens, die de bevindelijke waarheid zijn toegedaan, dan mag ik je wel ernstig aansporen om deze, gelegenheid aan te grijpen. Moeilijkheden hier over krijgen? Och jongen het leven is een aaneenschakeling van moeilijkheden. Jij weet wel waardoor hè? Ik behoef jou dat niet nader uit te leggen. Weet je wat het bij ons meestal is. We hebben meer mensenvrees dan Gods vreze. Was die laatste vrees meer werkzaam in ons hart wat zou ons leven anders en veel profijtelijker zijn. Het is toch zo, dat we geen twee heren kunnen dienen. En dat willen we zo graag. God wat en de wereld wat, dan denken we er net tussen door te Kunnen zeilen. Maar zo zal het niet gaan. De Heere eist ons helemaal op en niet half. Wat wordt dit in onze dagen toch weinig beleefd.

Laten wij ons heil toch zoeken, bij de beproefde bevindelijke waarheid. De Heere schenke je vrijmoedigheid om pal te staan voor Zijn zaak. Probeer het nog eens, wie weet de Heere mocht het eenvoudige middel nog eens willen zegenen. Al was het maar voor eentje. Probeer je het nog eens?

28.05.14.276. Ik durf het nu niet langer uit te stellen om jou eens terug te schrijven. 3 brieven van je liggen voor me en daar geen enkel lettertje op terug ontvangen, dat gaat niet. Je hebt anders al aardig wat mee moeten maken. Met 8 jongens vast gezeten omdat je niet gevaccineerd bent. Toen de pokken in je bataljon. Daarna 2 jongens afgevallen, waarvan één er zwaar ziek werd door de inenting, zelfs zo erg dat voor zijn leven werd gevreesd. Dit alles bij elkaar genomen zijn geen kleine zaken. Dan komt het er op aan om getrouw te blijven aan ons beginsel.

Het is echter waar wat je mij schreef: „Alleen de 'Heere kan me bewaren." Blijf daar bij m'n jongen. In het onderhouden van Zijn geboden ligt grote loon. De Heere beware jullie allen voor die gevreesde ziekte en Hij schenke jullie moed en kracht om staande te blijven.

De Schrijver. Ook van jou mocht ik 3 brieven ontvangen. Hartelijk dank hoor. Jij hebt veel moeilijkheden, veel zorgen en je leeft niet gemakkelijk. Dat is nog een groot voorrecht; heb je daar wel eens over gedacht? Het staat er niet best voor als dat tikkertje van binnen zwijgt. Je hebt een goede opvoeding genoten

dat merk ik aan je brieven maar de moeilijkheden zijn gekomen. Het komt er nu op aan om te tonen wie en wat we zijn. Daar komen verleiders bij je waartegen je de wapenen des geloofs zult moeten gebruiken. Die gaan voor een uitvluehtje of een gemoedelijk praatje niet op de vlucht. Heb je , , De Heilige Oorlog" wel eens gelezen van Joh. Bunyan? Als je die nog nooit hebt gelezen, dan kan ik je dit boek van harte aanbevelen en niet alleen jou maar al onze jongens. Ik vind het een pracht boek. Daarin kun je lezen van een kapitein Overtuiging. Dat was een man van grote majesteit, en hij had een aangezicht als het aangezicht van. een leeuw, zijn stem was als het gedruis van de zee. Weet je waar hij was ingekwartierd? In het huis van de heer Consciëntie. Kijk jongen als die kapitein nou ingekwartierd is in jou consciëntie dan voorspel ik je dat je die strijd met je verleiders zult winnen. Wil je hier eens ernstig over denken? Je bevindt je op een gevaarlijke tweesprong. Opgevoed onder de waarheid, legt ons grote verantwoordelijkheid op. Bedenk dit toch voor het te laat is. Doe toch niets tegen je kloppende consciëntie in. Leg haar het zwijgen niet op, want het Ran ons nog voor veel zonden en uitspattingen bewaren. Ge hebt, zoals zovele jongens, een bijbeltje mee gekregen van huis. Een jaar lang 4 x per dag hier in gelezen nu nog 2 x. O, jongen bedenk toch dat de Heere ons met Zijn Woord nog nawandelt. Eenmaal zullen we allen hiervan rekenschap moeten geven. Zeg toch een krachtig „neen" en zoekt de Heere terwijl Hij te vinden is.

Ga toch niet pikeren over dat kopje koffie op Zondag. Wij mogen op de dag des Heeren niet kopen, nog verkopen en laten we nu niet gaan redeneren, want dat is puur ongeloof. Een kopje koffie op Zondag te moeten missen kan wel niet aangenaam voor 't vlees zijn, maar kopen of verkopen brengt schade aan onze ziel. Wij komen er heus wel zonder kopje koffie. We koesteren meer ons vlees dan onze ziel. Je bent toch niet kwaad hè dat ik je dit allemaal zo schrijf, maar ik schrijf dit alles uit liefde tot jou en de andere jongens. Ik hoop nog vele brieven van je te mogen ontvangen, want je schrijft me eerlijk.

25.10.18.037. Je hebt zelf het antwoord al gegeven: Heere, ai maak mij Uwe wegen, door Uw Woord en Geest bekend. Daarmee eindigde je brief. Dat is de ware bede hoor! Indien wij deze uit en door het geloof mogen opzenden tot Hem, zullen we gewis een antwoord krijgen. Dat de zaak waarover je mij schrijft zeer moeiiijk voor jullie is, wie zal dit durven ontkennen. Doch daarmee wil ik niet zeggen dat we dan de andere kant maar moeten nemen, omdat deze misschien gemakkelijker is voor ons vlees. Begrijp mij goed, ik vind het een zeer ernstige zaak die wij niet licht mogen achten. Bedenk ook dat het zeer gemakkelijk is principieël te praten maar o zo moeilijk voor onze verdorvene natuur om principieël te leven. Dit wordt nog moeilijker als ons principe op de proef wordt gesteld want dan komt het er op aan. Om God te bidden in tijden van voorspoed en vrede gaat nog wel, maar in tijden van vervolging en beroerten om dan God te aanbidden met open vensters naar Jeruzalem, daar is een Daniëlsgestalte voor nodig. Je moet nog maar eens al m'n stukjes over deze zaak lezen en ik kan geen ander advies geven dan ik steeds heb gegeven. Heere, ai maak mij Uwe wegen, door Uw Woord en Geest bekend. Dat is het adres waar je antwoord kunt krijgen op al je moeilijkheden. De Heere schenke jullie allen getrouwmakende genade. Hij geve dat je al je bekommernissen op Hem moogt werpen. Hij mocht je nog eens licht schenken in deze voor jou duistere zaken. Het ga je goed m'n jongen en mocht je dit antwoord niet bevallen, schrijf me dan eens terug en dan hoop ik tijd te kunnen vinden om je persoonlijk i: i een brief te antwoorden.

Allen vele en hartelijke groeten van

„KRIJGSMAN".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.