+ Meer informatie

Irritatie (II)

2 minuten leestijd

Hoewel Weisglas een onverkiesbare plaats (nr. 28) bezet op de WDkandidatenlijst, zijn zijn uitlatingen toch niet zonder betekenis. Hij is namelijk secretaris van minister De Koning van Ontwikkelingssamenwerking en weet uit dien hoofde precies waar hij het over heeft als het om de NCO gaat. Daarom aan hem de vraag of hij zijn kritiek op de NCO nader wil toelichten.

„Wat ik in Bome heb opgemerkt", zegt Weisglas, „moet gezien worden in het licht van de huidige economische situatie. Omdat de toestand weinig rooskleurig is, staat de bevolking kritischer tegenover de uitgaven van de overheid dan voorheen. Willen we nu op de oude voet met onze hulpverlening aan de ontwikkelingslanden doorgaan, dan is daarvoor een breed draagvlak nodig in de samenleving. Welnu, van de NCO kan niet gezegd worden dat ze met haar activiteiten weerspiegelt wat in ons land leeft. Integendeel, ze richt zich op een heel klein stulqe, zeg maar het actiegroep-gebeuren. De NCO bereikt daardoor hooguit één procent van de bevolking. En dat roept irritaties op." Kunt u in dat verband voorbeelden noemen? Weisglas: „Jazeker, ik noem onder meer het feit dat de NCO subsidie geeft aan het Landelijk energie komité (LEK), een club die voornamelijk actie voert tegen kernenergie. Dat heeft toch wel erg weinig met ontwikkelingssamenwerking te maken. Ook steunt de NCO een actiegroep die folders verspreidt waarin het werkgelegenheidsbeleid van Philips onder vuur wordt genomen. Opnieuw ontbreekt ook daar enige relatie met de derde wereld. Neem verder de steun die de NCO geeft aan de landencomités. Sinds de Kamerdelegatie bij de Polisario letterlijk met de neus in bet zand is gevallen, kan toch iedereen weten dat dit soort comités op drijfzand is gebouwd." De NCO heeft thans de bevoegdheid om de subsidiepot van 12 miljoen naar eigen inzicht te verdelen. Wilt u daar een eind aan maken? Wéisglas: „In juli '82 moet de Kamer beslissen over het al

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.