+ Meer informatie

Fel protest tegen te hoge waarborgsommen

Bedrijven Vlaardingen kwaad

2 minuten leestijd

VLAARDINGEN — Onder het Vlaardingse bedrijfsleven is een protestactie uitgebroken tegen de gemeentelijke maatregel betreffende een drastische verhoging van de waarborgsommen welke het GEB vordert.

Begin maart van dit jaar kwam de verhoging van de waarborgsonunen ter discussie in de Vlaardingse gemeenteraad. Ondanks het protest van de middenstand nam een meerderheid van de raad (CDA en PvdA) het voorstel van b en de SGP/GPV. De Organisatie Vlaar- " "* dingse Ondernemers (ÓVO) heeft de 2400 Vlaardingse bedrijven nu verzocht om de waarbor^ommen (c.q. bankgaranties) niet te betalen. Wanneer de waarborgsom reeds betaald is dan zou deze verrekend moeten worden met de termijnbetaling. Ook de opdracht tot automatische betaling zou moeten worden geannuleerd. De OVO is van mening dat bedoelde maatregel van b en w (waarborgsommen van vier maanden GEB-verbruik) onrechtvaardig is. Volgens een gemeentelijke opgave is in 1979 sprake van vijf oninbare posten zijnde 12.000 gulden. Bij de huishoudelijke gebruikers, die geen waarborgsom betalen, is dit 8.000 gulIsonmien met honderden, oplopend tot enkele duizenden guldens betekent een onttrekking aan het bedrijfsleven van zo'n 5,5 miljoen gulden. De OVO is van mening dat de gemeente Vlaardingen ten koste van het Vlaardingse bedrijfsleven goedkope financieringsmiddelen probeert te halen. Zogenaamd ter dekking van het risico van oninbaarheid.

Alternatief

Voor wat betreft het risico van de oninbaarheid wil het Vlaardingse bedrijfsleven een geleidelijke invoering van maandelijkse in plaats van tweemaandelijkse nota's. Bij onopzettelijke nalatigheid zal — na een herinnering — de betaling echt wel volgen. Bij werkelijk slechte kredietwaardigheid zal (dreigen met tijdelijke) afsluiting van de energietoevoer een zeer probaat dwangmiddel blijken te zijn. Hondej-den bedrijven weigeren thans reeds de waarborgsom te betalen, terwijl tevens belangrijke bedrijfsorganisaties achter de actie staan. Zo heeft het ministerie van Economische Zaken Vlaardingen reeds op de vingers getikt. Ook de Kamer van Koophandel staat achter de opvattingen van de OVO. De organisaties die rechtstreeks de actie steunen, en bereid zijn om de rechter in een proefproces een uitspraak te laten doen zijn de OVO, de instruele kring Vlaardingen, Horeca Nederland afdeling Vlaardingen, alle Vlaardingse winkeliersverenigingen en het Koninklijk Nederlands Ondememersverbond.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.