+ Meer informatie

Handelwijze Den Uyl weinig gelukkig

Oud-minister over Werkspoor

2 minuten leestijd

DEN HAAG — Dr. J. R. M, van den Brink, minister van Economische zaken in de jaren vijftig, vindt het „weinig gelukkig" dat de huidige minister-president naar hem heeft verwezen toen de pers om inlichtingen vroeg over ,,een Werkspoor-transactie met Argentinië in ,,zijn" tijd. Deze transactie zou gepaard zijn gegaan in opdracht en voor rekening van Werkspoor.

De heer Van den Brink heeft, naar hij via een woordvoerder aan het ANP liet meedelen, de minister-president telefonisch van zijn gevoelens op de hoogte

De voor dergelijke transfers vereiste deviezenvergunningen, aldus dr; Van den Brink, werden in die tijd slechts na voorafgaande beoordeling door de Nederlandsche bank afgegeven. Voorzover er fiscale aspecten aan dergelijke betalingen verbonden zijn, geschiedde de beoordeling door de fiscale autoriteiten. Een verwijzing naar de toenmalige leiding van de Nederlandsche bank of de toenmalige minister van financiën zou daarom volgens de oud-minister van Economische zaken uit zakelijk oogpunt meer voor de hand hebben gelegen. Bovendien is de minister van Financiën de eerste ondertekenaar van het deviezenbesluit 1945 en de meest aangewezen gesprekspartner van de Nederlandsche bank.

Dr. Van den Brink vindt dat er nu zo snel mogelijk een authentiek en duidelijk beeld moet worden verkregen ,Hij adviseert, daartoe het volgend te doen:

• Vaststellen of de vereiste vergunningen destijds voor Werkspoor bij de Nederlandsche bank zijn aangevraagd en verkregen; of de bank van aard en strekking van de transfers op de hoogte was: of de bank bij de uitvoering van het deviezenbesluit slechts op ad  hoc-instructies van een of meer departementale instanties placht te werken.

• Nagaan of de Nederlandsche bank voor het afgeven van de vereiste vergunningen een of meer toenmalige bewindslieden heeft benaderd en zo ja welke en of een of meer bewindslieden tevoren de Nederlandsche bank over deze zaak hebben benaderd.

• Zekerheid verkrijgen of de beslissende instantie de Nederlandsche bank en eventueel geraadpleegde departementale instanties in de gegeven situatie naar beste weten en kunnen de hun toevertrouwde belangen hebben gediend. De integriteit van deze instanties staat volgens dr. Van den Brink volledig vast.

De presidentiële persdienst in Buenos Aires heeft vrijdag een Nederlands krantebericht ontkend als zouden wijlen de Argentijnse president Juan Peron, zijn tweede vrouw Eva en andere functionarissen in 1951 van Werkspoor 12 miljoen dollar aan steekpenningen hebben aangenomen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.