+ Meer informatie

VRAGENBUS

2 minuten leestijd

Correspondentie voor deze rubriek aan: T. MOLENAAR. Leede 18. Rotterdam-Zuid

J. K. te A. vraagt wat „praehistorisch" betekent. Antwoord: Praehistorisch is voorgeschiedenis.

Om die voorgeschiedenis te leren kennen, gaat men niet zoeken in archieven, maar men legt de fundamenten van vroegere steden bloot of men onderzoekt de overblijfselen in velden of begraafplaatsen.

De grote moeilijkheid bij dit onderzoek is de datering der vondsten. Er zijn geleerden, die direct werken met grote getallen en spreken van tienduizende jaren geleden enz.

Hier ligt voor me een krantenknipsel, waar boven staat: Fossielen in Gobi-woestijn. Daaronder lees ik: In de Gobi-woestijn heeft 'n expeditie onder leiding van een Russische professor geraamten ontdekt, van praehistorische reusachtige dieren, die van millioenen jaren her zouden dateren enz.

Een ander uitknipsel zegt: „5000 jaar voor Christus had het eiland Thora marmeren wastafels en stromend water." Een ieder, die bij de waarheid van Gods Woord wenst te blijven, gevoelt direct dat al dat geschrijf onzin is. De wereld is niet ouder dan 6000 jaar en 't is niet anders dan ongeloof als men spreekt van millioenen jaren geleden. Een ieder, die met die theorieën in aanraking komt, schudde ze als een adder van zich af grijpe naar het Zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord en zegge: „Daar staat geschreven!"

W. L. v. P. te A. vraagt: Welke lectuur kunt U me aanbevelen over z.g.n. „Bijbelse opgravingen."

Antwoord: M. Noordzij, hoogleraar in Kampen 1875, Oud-Testamenticus, heeft zich verdienstelijk gemaakt, doordat hij in een tijd, waarin de schriftcritiek hoogtij vierde de waarachtigheid der H. Schrift wetenschappelijk tegen haar verdedigde. Hij schreef o.a. Egyptologie en Assyriologie in betrekking tot de geloofwaardigheid des O. Testaments. Uitg. vermoedelijk Kok uit Kampen.

Ook schreef hij: „Israëls verblijf in Egypte, bezien in het licht der Egyptische ontdekkingen en eindelijk: „Oosterse lichtstralen over Westerse schriftbeschouwing."

Prof. A. Noordzij heeft geschreven: „Het probleem van het Oude Testament."

Mocht U een of meer van die werken kunnen bemachtigen dan zult U er veel in vinden wat U onder Gods zegen, kunt gebruiken om Uw smader te antwoorden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.