+ Meer informatie

Wereldraad besloot debatten over geweld met kerkdienst

Deze week komen concrete noden aan de beurt

4 minuten leestijd

De dialoog tussen de Rooms Katholieke kerk en de Wereldraad van Kerken over de voorbereidingen om tot een eenwording te komen is de afgelopen jaren menigmaal in een kritieke fase geraakt, maar heeft toch een steeds groter wordende verbroedering tussen de kerken te zien gegeven. Dit is de conclusie van een rapport gericht aan het centrale comité van de Wereldraad van Kerken die momenteel in Geneve in vergadering bijeen is.

Het rapport, aangeboden door dr. Lukas Vischer, hoofd van afdeling kerkéénwording van de Wereldraad, behandelt het werk van de gemeenschappelijke werkgroep van de Wereldraad van Kerken en de R.-K.-Kerk, die acht jaar geleden in het leven werd geroepen om de samenwerking tussen de twee te bevorderen. Hij zei dat de nieuwe steeds groter wordende verbroedering tussen onze kerken zich heeft gemanifesteerd in de dialoog, de uitwisseling en de samenwerking op verschillende gebieden tussen het Vatikaan en andere kerken".
Vischer deelde mee, dat de gemeenschappelijke werkgroep van plan is een diepgaand onderzoek in te stellen naar twee vraagstukken die herhaaldelijk belemmerend hebben gewerkt bij de pogingen om tot een eenwording te komen; de rol van de kerkelijke hiërarchie en de rol van de kerk bij sociale en politieke vraagstukken en dan speciaal die met betrekking tot de mensenrechten.

ZWARTE LIJST
Vrijdag heeft de Wereldraad een lijst gepubliceerd met namen van ondernemingen die investeren in en handel drijven met Zuid-Afrika en heeft zijn lidmaten gevraagd hun aandelen in deze ondernemingen af te stoten. Op de lijst staan firma's uit Australië, België, Canada, Frankrijk, Nieuw-Zeeland, Zweden en West-Duitsland.
De raad publiceerde vorig jaar ook al een „zwarte lijst" met de namen van een 650-taI ondernemingen in Zwitserland, Engeland, Verenigde Staten en Nederland, die handel dreven met Zuid-Afrika, Zuidwest-Afrika, Rhodesië, Angola, Mozambique en Guinee-Bissao. Een woordvoerder van de Wereldraad zei, dat deze zijn financiële commissie had opgedragen alle nog bestaande belangen te verkopen en geen verdere investeringen te doen in de op de zwarte lijst geplaatste ondernemingen. Ook is er bij alle lid-kerken, christelijke instellingen en individuele Christenen buiten Zuid-Afrika op aangedrongen firma's te bewegen tot het terugnemen van investeringen in en niet meer handel drijven met genoemde landen.

GELDNOOD
Over de geldnood van de Wereldraad is eveneens meer bekend geworden. Er zijn bezuinigingsmaatregelen getroffen zoals de huidige bijeenkomst van het Centrale Comité in Geneve, die aanvankelijk in Helsinki zou worden gehouden. Vooraanstaande medewerkers hebben afgezien van de verhoging van hun salarissen en openstaande arbeidsplaatsen zijn tot op heden niet vervuld. Voor de algemene vergadering van de Wereldraad in 1975 in Djakarta zal aan de aangesloten kerken worden gevraagd over te gaan tot een bijdrageverhoging van ten minste 50 procent. Vermindering van de huidige inspanningen van de Wereldraad zoals het verminderen of geheel doen opdrogen van bijdragen als voor het anti-racismefonds, wil rnen echter niet.

KERKDIENST
Met een feestelijke godsdienstoefening heeft zondag de Wereldraad zijn 25-jarig bestaan gevierd. Tijdens deze plechtigheid in de kathedraal van St. Pierre te Geneve heeft de secretarisgeneraal van de Wereldraad, de Westindiër dr. Philip Potter, gewezen op de bijbelse opdracht aan de kerken zich uitdrukkelijk bezig te houden met de armoede, de onderdrukking, de verblindheid en de vertwijfeling overal in de wereld. Naar het voorbeeld van Christus, zo zei hij „kunnen wij niet minder doen, wel meer".
De Wereldraad werd op 23 en 24 augustus 1948 in het leven geroepen in de Nieuwe Kerk en het Concertgebouw van Amsterdam, nadat reeds tientallen jaren naar een dergelijke samenwerking der kerken was gestreefd. De Wereldraad begon met 147 kerken uit 44 landen. Op het ogenblik zijn 263 kerken bij de Wereldraad aangesloten.
De laatste jaren hebben zich voornamelijk kerken uit de Derde Wereld bij de Wereldraad aangesloten. Dit heeft onder meer tot gevolg gehad, dat de aandacht van de Wereldraad, welke zich eerst voornamelijk op de interne oecumene richtte, zich in toenemende mate ging bezig houden met de strijd tegen de sociale onrechtvaardigheid en voor de menselijke waardigheid.

„HEEL CONCREET"
Vooral op deze taken van de Wereldraad ging ook dr. Potter tijdens zijn predikatie in. Hij wees erop, dat de activiteiten van de Wereldraad tegen de sociale onrechtvaardigheid in de wereld uitdrukkelijk berusten op de bijbelse opdracht. Ook Christus — zo zei hij — is heel concreet geweest in de vervulling van de boodschap van het Godsrijk. „De bevrijdende macht en de genade van God richtten zich op de hongerigen naar ziel en lichaam, op de zieken, op de bezetenen, op de paria's, op de geprostitueerden ", aldus dr. Potter.
Deze week zal het Centrale Comité zich tot woensdag bezig houden met richtlijnen voor het secretariaat-generaal van de Wereldraad in Geneve en met voorbereidingen voor de eerstvolgende algemene vergadering van de Wereldraad, welke zich volgens voorlopige plannen zal afspelen in 1975 in Djakarta, (Indonesië). Verwacht wordt, dat het centraal comité zich de komende dagen concreet zal uitspreken over actuele gebeurtenissen en problemen in de wereld.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.