+ Meer informatie

Visteelt bedreigd door aalscholvers

Ongewenste „gasten" in Lelystad

3 minuten leestijd

LELYSTAD — Als niet op korte termijn een oplossing wordt gevonden om de viskwekerijen van de organisatie ter verbetering van de binnenvisserij bij Lelystad te vrijwaren voor de ongewenste regelmatige bezoeken van een grote kolonie aalscholvers uit het op nog geen tien minuten vliegen gelegen gebied van de Oostvaardersplassen dan dreigt een sluiting van deze kwekerijen, waar dertien mensen werken.

Dit heeft directeur Zumker van deze organisatie woensdag gezegd op een bijeenkomst in de kwekerijen. Vorig jaar al kwamen er zoveel aalscholvers op bezoek om een maaltje op te vissen dat meer dan 'honderdduizend meerjarige karpers en ongeveer vijftienduizend graskarpers verloren gingen. In geld uitgedrukt een schadepost van drie tot vier ton.

Hoe groot de verliezen dit jaar zullen zijn is volgens de heer Zumker nog niet te zeggen. Maar wel hebben recente onderzoekingen laten zien, dat het karperbestand van één vijver met een opmet name de zeehavengelden - innen dan is begroot. Vooral de teruglopende aan- en afvoer van ruwe olie in de Rotterdamse haven is daarvoor verantwoordelijk (38 miljoengulden). pervlakte van elf hectare binnen enkele weken voor ta'thtig procent ernstig is beschadigd.

De organisatie houdt er dan ook rekening mee, dat dit jaar de helft of misschein zelfs drie kwart van alle gekweekte vis direct of indirect door de aalscholvers wordt geruïneerd.

Directeur Zumker zei dat in dit geval I de talrijke hengelsportverenigingen, die van deze kwekerij (de grootste leverancier voor de hengelsport in ons land) ' vis willen kopen om die in het eigen water uit te zetten, waarschijnlijk bij de organisatie voor een gesloten deur komen te staan.

Oplossingen

Mogelijke oplossingen voor het pro- ; bleem zijn enerzijds het ' overdekken met netwerken van alle vijvers, volgens de directeur een zeer kostbare zaak, en anderzijds het verplaatsen van de aal- ; scholverskolonie.

Dat laatste is dan echter een zaak van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en CRM. Vooral bij het ministerie van CRM heeft de organisatie volgens de directeur tot nog toe maar weinig gehoor gevonden.

Een precedent zou het verplaatsen van een dergelijke kolonie overigens niet zijn, want ook in het verleden is dat al gebeurd bij een kolonie in de Wieringermeer.'

De kolonie is waarschijnlijk afkomstig van het Naardermeer. In ieder geval vestigden zich in het gebied van de Oostvaardersplassen, dat een natuurbeschermingsgebied moet worden, in 1978 125 paren, die inmiddels zijn uitgegroeid tot een kolonie van enkele duizenden vogels.

Toename

Hoe groot de toename van de bezoekcijfers aan de kwekerijen is, schetste Zumker ook, in 1980 werden er maximaal tegelijk 35 vogels waargenomen. Maar dit jaar waren er al dagen, waarop er tegelijkertijd ongeveer 400 aalscholvers, die elk per dag meer dan 500 gram vis verslinden, werden geteld.

Een ander probleem van de viskwekerijen, ook die in andere delen van het land, vormen de muskusratten, die in steeds grotere aantallen de kwekerijen binnenvallen en de smalle vijverdammen ondergraven. Er zijn er nu al zoveel geconstateerd, dat de organisatie ter verbetering van de binnenvisserij voor de bedrijven in Beesd en Lelystad de bestrijding in eigen beheer is gaan uitvoeren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.