+ Meer informatie

Deroepingswerk

2 minuten leestijd

Volgens haar heeft drs. Noorda niet meer willen zeggen, „dan dat de radiopastor door het geheel van de Hervormde Kerk wordt gedragen". Stolps uitspraken hebben volgens haar alles te maken met het 'soort' luisteraars dat zich wekelijks tot hem wendt. In deze vorm van pastoraat wil zij hem niet graag benadelen.

De reactie van ir. J. van der Graaf, de secretaris van de Gereformeerde Bond, gaat haar dan ook te ver. Vorige week liet deze het magazine

De gereformeerde synode wi! nu echter weten of ds. Stolp onder de indruk is gekomen van wat vanuit het pastoraat op hem afkomt. Wellicht zoekt hij naar nieuwe wegen om het geloof in de wederopstanding des vleses te verwoorden. Maar het wordt ook mogelijk geacht „dat hier van elders aangereikte, tamelijk afgeronde opvattingen meespelen, die dit oriëntatieproces eerder afremmen dan stimuleren".

Het beleggingsfonds, dat niet aan de beurs genoteerd is, is drie jaar geleden opgericht door K. van Oordt, tot mei dit jaar directeur van de evangelische stichting Christenen voor Israel. Hij ging ervan uit dat het fonds in korte tijd voor 15 miljoen gulden zou verkopen, maar deze doelstelling werd bij lange na niet gehaald. Integendeel, onder meer door wat Versteeg noemt „mismanagement" van een inmiddels ontslagen directeur, dreigde het fonds failliet te gaan. Van onze kerknieuwsredactie NUKERK - De Stichting Christe

Dr. Paul zal spreken over de wijze waarop de profetie moet worden gelezen, namelijk letteriijk en/of figuurlijk. Ds. Blokhuis spreekt naar aanleiding van Zacharia 14 over de wederkomst van Christus.

NKD. H¥M\. KKRk

GEREF. KERKEN VRIJGEM.

Beroepen: te Oldehove, J. J. Schreuder, II zendingspredikant te Curasao, verbonden aan de kerk van Rijnsburg, wonende te BunschotenSpakenburg.

GERER GEMEENTEN
Beroepen: te Nieuwerkerk (Z), G. J. van Aalst te Benthuizen. AMSTERDAM - Tot voorzitter van de Unie "School en Evangelie" is drs. J. Hoeksema uit Nijkerk benoemd. Hij volgt per 1 januari drs. K. de Jong Ozn op, die met pensioen gaat. Hoeksema (53) is momenteel rector van het Farel College in Amersfoort. Vanaf 1970 tot nu toe heeft Hoeksema zitting gehad in bestuurscommissies en besturen van diverse onderwijsorganisaties, waaronder de Nederlandse Protestants Christelijke Schoolraad (NPCS) en het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum (CPS). Hoeksema is gehuwd, heeft drie kinderen en is ouderling van de gereformeerde kerk in Nijkerk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.