+ Meer informatie

Nederlandse economie ziet er in '92 minder rooskleurig uit

Terugval te zien op binnen- en buitenlandse markten

3 minuten leestijd

DEN HAAG (ANP) - De groei van de Nederlandse economie maakt dit jaar pas op de plaats, terwijl de verwachtin.gen voor 1992 minder florissant zijn. Het uitgangspunt voor de economie is echter zeer solide door de lange periode van gunstige ontwikkelingen.

Dat is kort samengevat het beeld dat naar voren komt uit de jaarlijkse enquête van de Kamers van Koophandel, die het recordaantal van 66.(X)0 ondernemers ondervroegen. De uitkomsten van deze Enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling (Erbo) zijn vandaag in Den Haag gepresenteerd.

De omzetgroei van het bedrijfsleven is dit jaar met 0,7 procent (gecorrigeerd voor prijsveranderingen) uiterst bescheiden en staat in schril contrast met de uitbundige groei van de jaren '80. Voor de export geldt hetzelfde. In 1990, toen de trendbreuk al zichtbaar werd, bedroeg de reële omzetgroei nog 2,6 procent. De terugval doet zich zowel op binnen•als op buitenlandse markten voor.

Schamel

De export groeit minder snel dan in de jaren '80 (toen percentages van 3, 4 of soms meer voorkwamen), maar de reële toename met 1,7 procent is de laagste sinds 1982. Vorig jaar bedroeg*de groei nog 3 procent. De groei van de export is het resultaat van plus 3 procent bij de kleinere en plus 1,3 procent bij de grotere bedrijven. Vooral de grote industriële bedrijven hebben moeite de buitenlandse afzet op peil te houden. De groei van de afzet in het binnenland bedraagt dit jaar niet meer dan een schamele 0,4 procent.

Het evenwicht tussen werkgelegenheid en produktie komt met enige vertraging tot stand, waardoor de groei van het aantal banen met 2,2 procent dit jaar nog relatief sterk is (vorig jaar 3,4). Vooral de dienstensector groeit, terwijl de industrie maar plus 0,3 procent nieuwe banen boekt (vorig jaar nog 2,9).

Voor het eerst sinds 1987 is de totale investeringssom van de bedrijven gedaald, met 2,5 procent. Bedrijven die investeren, hebben vertrouwen in toekomstige afzetmogelijkheden. Na een sterke toename van het aantal bedrijven die investeerden in 1990, is dit aantal dit jaar stabiel gebleven (53 procent). De stagnatie in de afzetgroei wordt ook zichtbaar in de ontwikkelig van de bedrijfsresulaten. De groep bedrijven met winst neemt in

ONDERNEMERSVERTROUWEN
1991 niet verder toe. Na een onafgebroken stijging sinds 1982 komt het percentage bedrijven met winst uit op bijna 91, iets minder dan vorig jaar. Bij de grote bedrijven werd de stijgiende lijn vorig jaar al onderbroken. Ook de 'kwaliteit' van de bedrijfsresultaten loopt terug: vaker dan vorig jaar moeten bedrijven een daling van het nettoresultaat melden.

In 1991 oordeelt 74 procent van alle bedrijven positief over het rendement, een kentering ten opzichte van vorig jaar, toen 75,1 procent van de ondernemers zei voldoende rendement te halen. Dit jaar zijn ook de kleinere bedrijven minder tevreden, wat de conjuncturele hapering in de economie nog eens onderstreept.

De "index voor het ondernemersvertrouwen", het cijfer dat de belangrijkste voorspellingen over omzet, export, werk en investeringen voor het jaar daarop omvat, liet in 1990 voor het eerst een daling zien. Een voorbode van de groeivertraging die in 1991 onmiskenbaar de kop op steekt. De index heeft dit jaar opnieuw een lagere waarde. 1992

De conclusie hieruit moet zijn dat het vertrouwen voor het komende jaar licht is afgenomen, aldus de Kamers van Koophandel.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.