+ Meer informatie

Verenigingsnieuws

2 minuten leestijd

LANDELIJK VERBAND VAN M.V.'s DER GEK. GEM.

In de laatstgehouden bestuursvergadering is besloten, dat de jaarlijkse landdag zal gehouden worden D.V. 30 April a.s. Nadere gegeven volgen nog.

Secr. L.V. der M.V.'s Mevr. Hardon-Kieviet.

AMSTERDAM—C.

De J.V. „Timotheus" der Geref. Gem. hoopt D.V. Woensdag 16 April, haar 8e jaarvergadering te houden in het kerkgebouw Looiersgracht 70-72 te Amsterdam.

De voornaamste agendapunten zijn naast de opening en het openingswoord door de Weleerw. Heer Ds Chr. v. Dam; een inleiding „De profetie van Obadja" door vr. W. de Olde en een onderwerp Kerk Gesch. „Kerkvader Ambrosius" door J. Pols.

Ieder is op deze vergadering hartelijk welkom. Belangstelling zal ten zeerste op prijs worden gesteld.

RING GOUDA VAN J.V. DER GER. GEMEENTEN

Deze ring hoopt D.V. Dinsdag 8 April te vergaderen in het vergaderlokaal der Geref. Gem. te Gouda.

De Weled. Heer H. Janse hoopt dan in te leiden een bijbels onderwerp „Saul."

Een onderwerp Kerk Gesch. „Ansgar de apostel v.h. Noorden" zal worden geleverd door vr. A. de Jong van Berkenwoude.

RING UTRECHT VAN JONGEL. VEREEN. DER

Op Zaterdag 5 April hoopt bovengenoemde ring een ringvergadering te houden in het kerkgebouw der Ger. Gemeente, Boothstraat 7 te Utrecht. Aanvang 3 uur. Deze vergadering .staat onder leiding van de Weleerw. Heer Ds J. v. d. Berg te Utrecht.

De navolgende inleidingen zullen worden gehouden:1. „Hebreën 11" door vr. T. Dorresteijn Jr te Opheusden; 2. „Heilige Sieradiën" door vr. E. de Groot.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.