+ Meer informatie

Donderdag 25 april Kerk en Ontwikkelingslanden

1 minuut leestijd

De taak van de kerk met betrekking tot de zogenaamde ontwikkelingslanden: Ziedaar het thema van de diakenenconferentie 1968, die op donderdag 25 april in het nieuwe gebouw van de Chr. Geref. Kerk te Amersfoort zal worden gehouden.

De inleiders zijn: dr. C. Boertien, lid van het deputaatschap voor Algemene diakonale en maatschappelijke aangelegenheden, en ds. K. J. Velema.

Bij ADMA-deputaten beschikt men reeds over een ruime informatie over de wijze waarop door kerken wordt gewerkt in ontwikkelingslanden. Dr. Boer tien zal deze gegevens zeker aanvullen met hetgeen hem uit andere hoofde in economische en politieke zin over dit onderwerp bekend is. Van ds. Velema ver wachten we een meer theologische benadering.

Uiteraard is het probleem van de verantwoordelijkheid der kerken buiten haar grenzen niet een zaak die alleen diakenen aangaat. Wie spreekt over „diakonaat over de grenzen” bedoelt kerkzijn over de grenzen. Het comité rekent dan ook op de aanwezigheid van vele predikanten, ouderlingen en diakenen. Circulaires met nadere bijzonderheden zullen binnenkort aan de kerken worden gezonden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.