+ Meer informatie

Herv. kerk niet achter jeugdwerk Genemuiden

2 minuten leestijd

GENEMUIDEN — De vorige week gepubliceerde open brief van de stichting jeugdwerk Genemuiden wekt volgens het moderamen van de Hervormde kerkeraad de indruk, alsof de kerk achter het open jeugdwerk staat. In een thans openbaar geworden brief van het moderamen wordt deze gedachtengang echter nadrukkelijk van de hand gewezen.

In deze brief schrijft het dagelijks bestuurscollege van de Hervormde kerk: „U zult zich met anderen, die het ons reeds hebben gevraagd, wellicht afvragen: ,,Staat de kerk achter het open jeugdwerk of niet?" Die indruk wordt wel gewekt door de brief van de stichting jeugdwerk, toch is dat niet het geval."

„Wij kunnen alleen maar staan achter het jeugdwerk, dat gedaan wordt overeenkomstig Gods Woord, en wat van de kerk uitgaat, en waar wij dan ook verantwoordelijkheid voor dragen. Wij kunnen nooit staan achter de opvatting voor elk wat wils. Wij wijzen dan ook veel af van wat in de Overtoom plaatsvindt. Wij betreuren het, dat het bestuur van de stichting jeugdwerk de brief van het ministerie van CRM niet heeft herroepen, want dat was het verzoek van de kerkeraad."

,,Er wordt alleen gezegd, dat het niet de bedoeling is geweest om iemand te kwetsen en wanneer dat dan wel gebeurd is, dan biedt zij daarvoor haar verontschuldiging aan. Maar voor de kerkeraad ligt daar de moeilijkheid niet. Hij heeft zich verzet en verzet zich nog tegen de geest, waarin alles gesteld is. De geest die daaruit spreekt, en tot ons en onze jeugd komt, is niet de onze".

Ook gaat het moderamen dieper in op de benoeming van twee leden van de kerkeraad in een sollicitatiecommissie. Deze commissie zal moeten adviseren bij de benoeming van een nieuwe jeugdwerkleider in de vacature die is ontstaan na het vertrek van de heer De Lindert. In dit verband schrijft het moderamen van de kerkeraad: „Op verzoek van het stichtingsbestuur hebben twee afgevaardigden van de kerkeraad zitting in de sollicitatiecommissie, welke bestaat uit tien personen. U begrijpt wel, dat de invloed van de kerk niet groot is".

,,Wanneer gezegd wordt, dat uit de sollicitanten de beste gekozen wordt, dan betekent dit geenszins dat dit ook de man is, die de kerkeraad daar graag zou zien en ook niet, dat dit de meest geschikte kandidaat is voor Genemuiden. De kerkeraad heeft er zitting in genomen omdat zij gemeend hee^, zich niet aan het verzoek te mogen onttrekken."

De brief wordt besloten met een advies aan de jongeren en hun ouders om zich aan te sluiten bij het jeugdwerk, dat uitgaat van de kerk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.