+ Meer informatie

VIJFENTWINTIG JAAR „AMBTELIJK CONTACT”

2 minuten leestijd

Met het uitkomen van het vorige nummer (december 1986) was de vijfentwintigste jaargang van „Ambtelijk Contact” voltooid. Ons maandblad ten dienste van ouderlingen en diakenen van de Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland heeft dus een kwart eeuw bestaan. Het was in 1962 een voortzetting van „Diaconaal Contact”, een periodiek dat, jarenlang begeleid door ds. G. Bilkes en vervolgens door ondergetekende, verscheen ten gerieve van onze diakenen.

Ambtelijk Contact, evenals zijn voorganger een uitgave van het Landelijk Comité, heeft een redactieraad, die geruime tijd is gepresideerd - en gestimuleerd! - door wijlen broeder K. Geleynse. Na het verscheiden van de heer Geleynse werd broeder D. Koole voorzitter. Voor het overige onderging de raad geen wijziging: prof. dr. J. van Genderen, prof. dr. W.H. Velema en ondergetekende waren er voor de volle tijd in opgenomen, ds. M. Drayer een paar jaar korter. Van dit team hebben twee broeders wat omvangrijker taken: prof. Velema als redactiesecretaris (met alle besognes rondom het op tijd verschijnen en het waar nodig manen van scribenten) en ds. M. Drayer als de verzorger van het technisch contact met de drukker en niet te vergeten als de samensteller van de vijfjaarlijkse registers.

Binnen de redactieraad heeft de jaren door een goede samenwerking bestaan. Er was openheid en ruimte, respect en waardering, ook bij verschil van inzicht of benadering. Als gevolg daarvan is het samen bezig zijn in dit dienende werk ook de redactieleden persoonlijk tot zegen geweest.

Het resultaat heeft, naar wij mochten constateren, in de kerkeraden gefunctioneerd. De stof die het blad ter overdenking mocht aandragen, is op vele plaatsen gebruikt. Daar zijn we dankbaar voor en deze dank geldt mede de vele schrijvers die bereid bleken met hun bijdragen het gemeenschappelijk doel te dienen.

Hoeveel er „ten dienste van ouderlingen en diakenen” is verzameld zal binnenkort iets duidelijker worden: ds. Drayer heeft zich bereid verklaard een samenvattend register te maken op alle artikelen die in deze vijfentwintig jaar in „Ambtelijk Contact” zijn gepu- cliceerd. Met dit hulpmiddel zal de gehele „oogst” van deze periode beter toegankelijk worden wat, naar wij hopen, het werk van onze ambtsdragers en daardoor ook onze kerken ten goede zal komen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.