+ Meer informatie

De vier beschrijvingen van het éne evangelie

3 minuten leestijd

(JOHANNES)

De vorige keer hebben we gewezen op liet grote onderscheid tussen Johannes en de eerste drie Evangeliebeschrijvingen, de zogenaamde Synoptici.

Het Evangelie naar Johannes veronderstelt bekendheid met de andere Evanliën. Daarom gaat Johannes veel gebeurtenissen stilzwijgend voorbij. Hij oordeelt het niet nodig nog eens te herhalen, wat men al wist. Hij schreef dan ook zijn Evangelie niet als zendingsgeschrift, zoals de andere Evangelisten, maar zijn doel was om degenen, die reeds Christenen waren, te versterken in het geloof. Het grote doel van zijn Evangelie is om de Heere Jezus te tekenen als de eeuwige en waarachtige Zoon van God. Natuurlijk moet men nu niet gaan zeggen: e Synoptici (de eerste drie Evangelisten) tekenen de Heere Jezus alsmens en Johannes tekent Hem als Gods Zoon, want die tegenstelling is veel te scherp. Immers ook de eerste drie Evangelisten laten wel degelijk uitkomen, dat de Zoon des mensen God is, terwijl anderzijds Johannes ook de mensheid van Christus naar voren brengt. Denk b.v. aan Joh. 11 : 35: Jezus weende. '

Neen, wij moeten het zó zeggen: de Synoptici leggen meer nadruk op de mensheid van Christus, terwijl Johannes meer Zijn Godheid accentueert.

De Synoptici klimmen van Christus' mensheid op tot Zijn Godheid, dit met het oog op degenen, voor wie zij schreven, Joden en heidenen, maar Johannes, die voor Christenen schreef, gaat uit van Christus' Godheid.

De Synoptici geven het beeld van de mens Jezus, Die Gods Zoon is, maar Johannes spreekt over de Zoon van God, Die mens werd.

Er was voor Johannes grote noodzaak daartoe. Want hij schreef zijn Evangelie ongeveer in het jaar 85 in Klein-Azië en in die tijd kwamen er in Klein-Azië ketterijen op, die de persoon van Christus aantastten en allerlei onjuiste meningen verkondigden over de naturen van de Middelaar.

Die ketterijen waren samengebundeld in het zogenaamde Doretisme. En tegenover al die afwijkende meningen en ketterijen werd nu Johannes geroepen om de waarachtige Godheid van de Heere Jezus met klem te benadrukken. In heel het Evangelie tekent Johannes ons de Heere Jezus dan ook als de Eniggeborene van de Vader, de Immanuël, Godmet-ons.

Al dadelijk in het eerste hoofdstuk gaat Johannes ons Christus tekenen als het Woord (de Logos), door Wie God de volheid van Zijn gedachten uitspreekt. Johannes begint dus niet met Christus' geboorte in de tijd, zoals de andere Evangelisten, maar hij begint in de eeuwigheid en tekent hoe het Woord uit de eeuwigheid in de tijd indaalde om ons God te doen kennen.

Johannes zegt in het eerste hoofdstuk: „Wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd" en over die heerlijkheid van Christus, over het geheimenis van Zijn persoon, handelt heel dit Evangelie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.