+ Meer informatie

TER OVERWEGING

3 minuten leestijd

Dr. P.A. Siebesma, Door het oog van de rabbijnen. (Joodse exegese van het Oude Testament voor christelijke lezers). Uitg. Groen, Leiden 1996. 167 blz. f 29,95.

Dit boek is de schriftelijke weerslag van een aantal radiolezingen voor de EO-microfoon in 1995. De auteur heeft van een aantal gedeelten uit het Oude Testament de exegese bestudeerd van oudere én nieuwere bijbelverklaarders. Zo komen o.a. de binding van Isaäk (Gen. 22), de roeping van Mozes (Ex. 3), de geschiedenis van David en Batseba (2 Sam. 11), de vlucht van Jona (Jona 1) en de lofzang op de degelijke huisvrouw (Spr. 31) ter sprake. Bestudering van de rabbijnse exegese levert soms boeiende zaken op; ik noem de vraag of in hun visie David nu wel of geen overspel pleegde, een vraag die terug gaat op de vraag of huwelijken van echtparen waarvan de man tot daadwerkelijke krijgsdienst geroepen werd al of niet werd ontbonden. De auteur onthoudt zich van commentaar vanuit zijn eigen, christelijke visie - en ik denk dat dit terecht is. Wel komt hij aan het eind van het boek nog met een hoofdstuk(je) waarin de vraag onder ogen wordt gezien of wij als christenen kunnen leren van de joodse exegese. Groot verschil ontstaat omdat de eersten het OT lezen door de bril van het NT en de laatsten door de bril van de Talmoed (blz. 161). Toch is hun exegese van waarde, al is het alleen maar om het oog dat er is voor het praktische detail in de bijbeltekst (blz. 165). Een informatief boek.

Anton Wessels, Geloven in de stad. Uitg. Ten Have, Baarn z.j. 1996. 78 blz. f 14,95.

De stad heeft in de loop der jaren, als het gaat om de ontwikkeling van het geestelijk leven in overeenstemming met de Schriften, onder ons een steeds negatiever klank gekregen. De stad heeft. immers de naam een steeds heidenser omgeving te worden, kerken worden gesloten, kerkelijke gemeenten slinken… Daarom neem je met verwachting een boekje ter hand met bovengenoemde titel. De auteur wil laten zien dat over ‘de stad’ in de bijbel niet uitsluitend negatief of positief wordt gesproken. Dat is toe te stemmen; denk aan Sodom enerzijds en het nieuw Jeruzalem (een stad!) anderzijds. Maar is dan het criterium voor positief of negatief spreken over de stad? Verschillende Schriftgedeelten gaan open in OT en NT; ik noemde Sodom al (Gen. 18); ook komen we o.a. bij de stad met open omheining (Zach. 2) en Athene (Hand. 17). Lezenswaardige dingen worden gezegd. Maar meer en meer rijst bij het lezen de vraag: waar gaat het God met de stad nu eigenlijk om? En dan laat de schrijver ons toch wel wat in de steek. Waar is de toespitsing op de ene naam die - in stad én dorp - onder de hemel gegeven is tot zaligheid? Er is over het bestaan van verschillende godsdiensten principieel meer te zeggen dan dat ze in de stad in openheid naast elkaar moeten kunnen bestaan (blz. 39). En als het over de waarde van het geloof naar Paulus’ woord in Athene gaat, stelt het teleur te lezen over ‘het geloof in de opstanding’, als dat vervolgens slechts wordt uitgelegd als ‘opkomen voor de rechteloze’ en ‘sociale activiteit’ (blz. 63). Daarom kan het boekje mij niet inspireren, helaas.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.