+ Meer informatie

PASTORAAT EN PSYCHE

3 minuten leestijd

De beide boeken die in dit profiel besproken worden, maken deel uit van de reeks Wat … met je doet. Deze reeks bestaat uit praktische gidsen voor het omgaan met psychische vragen en problemen. De serie is bedoeld voor naasten en familieleden, predikanten en pastorale werkers, ambtsdragers en geïnteresseerde gemeenteleden. De reeds verschenen delen gaan over onderwerpen als: burn-out, borderline, schizofrenie, dwang, huiselijk geweld, angst, alcohol, autisme. Daaraan worden nu toegevoegd depressie en suïcidaliteit. Ik vind de ‘formule’ van de serie heel geslaagd: deskundige christelijke hulpverleners schrijven voor mensen die in de praktijk te maken krijgen met psychische ziektebeelden, maar zelf niet deskundig zijn. Zo ontstaat een reeks met veel praktische informatie over veel voorkomende psychische ziektebeelden. Bovendien wordt nadrukkelijk de koppeling gemaakt met het geloof. Als ik denk aan predikanten en ambtsdragers dan zullen die zeker gediend zijn met zulke handzame naslagwerken. Het gaat immers over mensen die in kwetsbare omstandigheden verkeren en naast professionele hulpverlening ook pastorale aandacht nodig hebben. Deze serie geeft ervaringsverhalen, achtergronden en aanknopingspunten die in de pastorale begeleiding heel nuttig zijn.

Het deel over depressie zet in met vijf ervaringsverhalen. De schrijver - werkzaam als psychiater bij Eleos - weet de werkelijkheid van het doorleven van een depressie dichtbij de lezer te brengen. Het is een gebeurtenis op de levensweg die diep ingrijpt voor degene die depressief is en voor diens omgeving. Het tweede deel van het boek gaat in op de medische achtergronden van depressiviteit. Het laat zien dat een depressie een echte ziekte is waar serieuze behandeling en fijngevoelige pastorale aandacht voor nodig is. Er wordt ook ingegaan op de vraag of er een verband is tussen geloof en depressie. De schrijver maakt duidelijk dat geloof op zich geen oorzaak is van depressie maar dat het juist een krachtige hulpbron kan zijn om door de depressie heen te komen.

Ook het deel over suïcidaliteit zet in met ervaringsverhalen. De schrijfster is psychiatrisch verpleegkundige en docente aan de CHE. In de ervaringsverhalen komt meteen al naar voren hoeveel moeilijke vragen (blijven) leven rondom daadwerkelijke suïcide of pogingen daartoe. Voor wie in God gelooft, komen er ook nog andere vragen bij, namelijk over Gods bewaring en Zijn leiding in het leven. In de beschrijving van wat suïcidaliteit is, komt sterk naar voren hoezeer mensen die hieraan lijden in een isolement verkeren. In het algemeen wordt de oorzaak van suïcidaliteit gezocht in een combinatie van genetische kwetsbaarheid, moeilijke omstandigheden en psychiatrische problemen zoals depressie, borderline, schizofrenie en alcoholverslaving. Aan de andere kant staan beschermende factoren zoals goede persoonlijke relaties en een sterk sociaal netwerk (b.v. een warme, meelevende kerkelijke gemeente). Er wordt een overzicht gegeven van de verschillende theologische visies op suïcidaal gedrag. Verder worden praktische aanwijzingen gegeven voor het omgaan met mensen die suïcidaal zijn, met hun ouders en familie - ook wanneer zij verder moeten met een lege plaats in hun midden.

Beide boeken geven aan het eind een literatuuroverzicht en een overzicht van adressen en websites waar verdere informatie gevonden kan worden.

n.a.v. Arie Jan de Lely, Wat depressie met je doet. Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 2012, 186 blz., € 15,90; en Henrike Rebel, Wat suïcidaliteit met je doet. Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer 2013, 228 blz., € 16,90.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.