+ Meer informatie

Uit de Praktijk

3 minuten leestijd

15

Vriend, met deze dingen u voorstellen, bedoelen wij, dat zowel de één als de ander bekering des harten van node heeft. Denk toch altijd dat het ganse mensengeslacht in Adam verdoemelijk voor God ligt, en dat er een Goddelijk genadewonder geschieden moet, zal een mens weer naar zijn Schepper leren vragen in waarheid en oprechtheid. Denk vooral niet: Als ik maar trouw mijn plichten waarneem, dan zal ik er wel komen. Wel is het uw plicht u te stellen in de weg der middelen, die God heeft ingesteld; daarin belieft het Hem Zich te laten vinden.

Ja maar, bij aUen is het toch niet hetzelfde. Kijk eens naar Timotheüs en Johannes de Doper; en van David leest men toch ook weinig over zijn bekering, en dit waren toch Godvrezende mensen, en zo kan het toch tegenwoordig ook nog wel gaan? Dat stemmen wij toe, maar bij die bijbelheiligenkwam het in de vruchten openbaar, en zouden die van geen eerste omzetting of bekering kunnen spreken, in hun leven hebben zij ondervonden, dat zij zondaren waren en bleven tot hun dood toe, en dat het alleen uit en door genade is, dat zij in hope zalig werden. En dat de Heere ook in deze vrijmachdg is, zien wij in deze mensen.

Maar lees nu eens in het Woord. Hoe eist God bekering des harten, en hoe dringen Zijn knechten de profeten aan op ware boetvaardigheid. Altijd worden wij gewezen op de wortelzonde, dat is onze val. Vandaar dat ons Doopformulier ook zegt, dat wij in zonde en ongerechtigheid ontvangen en geboren zijn, dus komen wij als verloren liggende schepselen ter wereld. De natuurlijke mens gelooft dat niet, dat een pas geboren kind, dat er zo lief en teder uitziet, evenwel een voorwerp van Gods toorn is. U zelf hebt kinderen, maar kunt u dat geloven? Het lijkt hard, maar het is de waarheid. En nu heeft zulk een kind hetzelfde nodig als een volwassen mens, nl. vernieuwing des harten, want wij kunnen met een onherboren hart voor God niet bestaan. Nu zijn de leidingen des Heeren wel onderscheiden, voor Manasse werd een andere leiding nodig geacht dan voor David, maar op één punt waren zij gelijk, zij werden beiden doemwaardige schepselen in zichzelf voor God, waardig om voor eeuwig weggeworpen te worden. Maar zij hebben ook beiden ondervonden wat vrije genade vermag. Er staan voorbeelden in het Woord hoe de Heere Zijn volk uit de wereld getrokken heeft, hen overtuigde en ontdekte aan hun eigen bestaan, en hen leidde op de enige weg des behouds, waarin zij zichzelf kregen te verliezen, en God hun deel werd voor tijd en eeuwigheid.

Zij konden op eigen deugd en plicht niet zalig worden. Daarmede konden zij voor God niet bestaan, en zij leerden hun beste deugden wegwerpen als niets waardig. U zei zoéven: Is het dan niet goed, dat een mens net en deugdzaam leeft? Dat wordt in het Woord niet veracht, maar aangeprezen, maar wij kunnen wel veel deugden hebben en evenwel het ene nodige missen. Het komt hierop aan: Uit welk grondbeginsel komt dit voort. Dit te onderzoeken is ons allen zo noodzakehjk daar wij een hart omdragen, dat verlengend is, en een verstand, dat verduisterd is. Daarom vraagt naar de oude paden om voor uzelf te leren kennen welke de rechte wegen des Heeren zijn, en te leren zoeken dat enige goed, dat zijn bezitters het eeuwige leven geeft. Het is weer hoog tijd om afscheid te nemen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.