+ Meer informatie

Vijverberg gaat nieuwe werkwijze uitproberen

„Opleiding beter afstemmen op beroep"

2 minuten leestijd

EDE - Met de ontwikkeling van de maatschappij verandert ook het profiel van beroepen. Het onderwijs moet daar voortdurend op inspelen. Daarom gaat hogeschool De Vijverberg in Ede het komende jaar een nieuwe werkwijze uitproberen. Docenten van verschillende vakken vormen met elkaar een studierichtingsoverleg, om te voorkomen dat er langs elkaar heen gewerkt wordt. De studenten krijgen per periode een totaalprogramma aan vakken aangeboden.

Dit maakte drs. M. Burggraaf, voorzitter van het college van bestuur van de Edese hogeschool, gisteren bekend tijdens de openingsbijeenkomst van het zeventiende studiejaar. De Vijverberg telt momenteel 1136 studenten (ruim 5 procent meer dan vorig jaar), verdeeld over de sectoren hoger gezondheidszorg-onderwijs (hgzo) en hoger sociaal agogisch onderwijs (hsao).

Drs. Burggraaf sprak in een volle Open Hofkerk over "Vier opgaven voor een nieuwe cursus". Hij waarschuwde ervoor dat het onderwijs geen lappendeken van afzonderlijke vakken mag zijn. „Er zijn deskundige vakdocenten, maar één vak is nog niet het totale beroep. Samenhang is nodig om de opleiding af te stemmen op het beroepsprofiel".

Als tweede opgave noemde Burggraaf het bewaken van de onderwijskwaliteit. Hij pleitte ervoor het kritisch doorlichten van de eigen opleidingen dit jaar verder uit te bouwen. „De studenten zullen daarbij een belangrijke rol vervullen. Zij kunnen als onderwijsontvangers goed bepalen wat de sterke en zwakke punten van de opleiding zijn".

Dit cursusjaar zal De Vijverberg verhuizen naar het nieuwe gebouw aan de Oude Kerkweg. Burggraaf verwachtte dat komende maand de afdeling aan de Beukenlaan zal overgaan en in april 1992 de afdeling aan de Galvanistraat. De Edese rector pleitte ten slotte voor versterking van de positie van het christelijk hbo. „Er ontstaan regionale machtsconcentraties waarin christelijke scholen weggedrukt dreigen te worden. De levensbeschouwelijke grondslag vormt echter ons bestaansrecht. Het is onze opdracht die grondslag naar binnen en naar buiten toe uit te dragen".

Babbelboxen

Ds. F. Vermaat, voorzitter van het bestuur, mediteerde over "De Prawda tegen de babbel- en Babelcultuur", naar aanleiding van 2 Timotheus 4. Hij noemde het onbegrijpelijk dat de Prawda, een bekende Russische krant, onlangs besloten heeft Bijbels te gaan drukken. „De Waarheid gaat het Boek der Waarheid uitgeven. Paulus zegt echter: Er komt een tijd dat de mensen de waarheid niet meer willen horen".

Ds. Vermaat illustreerde dit met het voorbeeld van de babbelboxen. „Babbel en Babel horen bij elkaar. Het is een wereld van dwaze gesprekken, van dwaze woorden. De Vijverberg moet haar kracht echter zoeken in het vertalen van Gods Woord". Ds. Vermaat riep de studenten op, aan de hand van een gedicht van Rikkert Zuiderveld, te bidden om een zuiver hart. „Dat is dè Prawda", aldus de predikant.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.