+ Meer informatie

Sliedrecht mogelijk naar links

Hardinxveld e.o.

7 minuten leestijd

In Sliédrecht zal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen een belangrijkeslag geleverd worden. En wel een slag tussen "rechts" en „links" in de raad. Het gaat er uiteindelijk om wie de meerderheid in de raad in handen zal krijgen. Momenteel is die verhouding 10 zetels tegen 9 in het voordeel van „rechts". Concreet betekent dat 4 zetels AR/CH, 2 zetels VVD en 4 zetels voor de SGP, tegen 8 zetels van de PvdA en 1 zetel voor Progressief Sliedrecht.

Sliedrecht

De partij die voor een verrassing moet gaan zorgen is D'66. Uit de afgelopen statenverkiezingen is gebleken dat deze partij tenminste 1 zetel zal behalen, maar een tweede ligt zeker in het verschiet. De partij die naar alle waarschijnlijkheid dat gelag zal moeten betalen, is Progressief Sliédrecht. Het komt er al met al op neer, dat de meerderheid voor ,,links" heel erg dichtbij komt. Waimeer D'66 een tweede zetel zou behalen, zou dat betekenen dat de PvdA op hetzelfde aantal zetels zou blijven staan, namelijk 8. Maar ook wanneer D'66 die tweede zetel niet zou behalen, lijkt de meerderheid voor de linkse partijen in zicht te komen. De PvdA zou in het geval van 1 zetel voor D'66, een lichte winst boeken, die best uit zou monden in een zetelwinst. Daarmee zou de partij op 9 zetels komen. Iets waarmee men in Sliédrecht ernstig rekening houdt. In dat geval is er ook een meerderheid voor links, namelijk 10 zetels (9 PvdA en 1 D'66).

De enige mogelijkheid om deze gang van zaken enigszins te verstoren is verdeeldheid binnen de linkse gelederen. Het hangt namelijk af hoeveel stemmen er uitgebracht zullen worden op Progressief Sliédrecht. Wanneer men binnen links zich niet richt op D'66 of PvdA, stemt men op Progressief Sliédrecht. Daarmee zou een winst voor PvdA of D'66 op de tocht gaan staan. Wanneer dat het geval zou zijn, dan kan dat in het voordeel werken van de rechtse partijen. Progressief Sliédrecht zou dan te weinig stemmen hebben voor een zetel. D'66 zou er dan geen twee kutmen halen en ook de PvdA zou haar winst niet ora kunnen zetten in een extra zetel. Dat zou hen dan brengen op totaal negen zetels.

CDA-winst

Binnen rechts zou dan het CDA een lichte winst boeken. Het CDA zou, gerekend naar de afgelopen statenverkiezingen, al heel wat zekerder kunnen zijn over haar 4 zetels (nu 4 zetels AR/CH). Vijf zetels lijkt echter voor hen een niet haalbare werkelijkheid. Het CDA doet ook in Sliédrecht voor het eerst mee aan de verkiezingen. Veel verandering ten opzichte van de huidige CH/AR valt er niet te bespeuren. Iets wat ook bleek tijdens de statenverkiezingen.

Wanneer de verhoudingen in Sliédrecht niet om zullen keren in het voordeel van links, betekent dat weinig verandering, vooral ten opzichte van het CDA, SGP en VVD die allemaal op hetzelfde aantal zetels zouden blijven staan. Naast deze partijen hebben ook twee andere nieuwkomers zich gemeld: GPV en CPN. SGP en GPV hebben geen lijstverbinding aanvaard omdat de SGP onoverkomenlijke bezwaren had tegen een samengaan met het GPV. Het aantal GPV-stemmen is echter te gering voor een zetel. De SGP staat thans op 4 zetels. Wanneer links winst zal boeken, met een tiende zetel, zal de SGP haar vierde zetel in moeten leveren. Uit een voorzichtige schatting is gebleken dat het aantal GPV stemmen de SGP misschien wel op de 4 zetels zou kunnen houden.

Spannend

De CPN zal hoe het allemaal ook uit zal vallen, weinig te verwachten hebben. Bij de statenverkiezingen was het aantal CPNstemmen uiterst gering. Lijsttrekkers in Sliédrecht zijn: D. Stam (PvdA), R. C. de Bruin (CDA), P. Noordergraaf (SGP), C. Versteeg (VVD), ir. P.J.M. Koot (Progressief SHedrecht), A, de Ruiter (GPV), W. Schaap (CPN) en K. Blijenberg (D'66). Wat ook de uitkomst mag zijn in Sliédrecht, spannend is het in ieder geval wel!

Hardinxveld-Giessendam

Ook in Hardinxveld-Giessendam zal de strijd voornamelijk geleverd worden binnen het linkse kamp. In de gemeente is een nieuwe partij opgericht met als naam: Partij Gemeentebelangen, met als lijsttrekker H. T. van Poeteren. Gemeentebelangen is opgericht als een soort reactie op het beleid van de PvdA in Hardinxveld-Giessendam. De mensen op de lijst van Gemeentebelangen zijn dan ook voornamelijk „import", om die term maar eens te gebruiken. Deze mensen vinden de PvdA ter plaatse niet progressief genoeg. Vooral op het gebied van de inspraak vindt men dat er nog heel wat kan veranderen.

Pijnlijk

Voor de PvdA, met als lijsttrekker D. Vonk, is het een soort voorproef. Uit het aantal stemmen op Gemeentebelangen zal blijken of het gevoerde PvdA-beleid al dan niet is aangeslagen. Blijkt Gemeentebelangen een succes, dan moet de PvdA zelf een zetel gaan inleveren. Iets wat hen bijzonder pijnlijk zal vallen. Vooral met de komende wethouders verkiezingen, waarbij Hardinxveld-Giessendam er een derde wethouderszetel bijkrijgt, is hun poisitie veel ongunstiger als voorheen.

AR en CH in de gemeente vormen nu voor het eerst een CDA. Samen komen ze thans aan 3 zetels (2 AR en 1 CH). Bij de statenverkiezingen was bij hen al een lichte winst te constateren. In het geval dat Gemeentebelangen de (zetel)boot mist, liggen er kansen voor het CDA. Die daarmee best eens op 4 zetels zou kunnen komen, een feit waar de PvdA maar liever nog niet aan denkt. Lijsttrekker voor het CDA is de heer H. Dankers.

SGP en GPV komen al jaren zelfstandig uit. Dat resulteerde in 4 zetels voor de SGP en 1 (rest) zetel voor het GPV. Beide partijen hebben de verwachting dat zij hun zetels kunnen behouden. Niets wijst er op dat dat niet het geval zou zijn. De huidige wethouder K. van der Plas is lijsttrekker voor de SGP. Bij het GPV is dat G. Nederveen. Binnen de gelederen van de VVD verwacht men dat deze verkiezingen voor hun partij geen veranderingen zal brengen. De VVD zit thans met 2 zetels in de raad. Lijsttrekker voor de partij is mevrouw G. Stam-Bongen.

Gorinchem
Net als de namen van de heren Van Arkel van eertijds is de naam van Ridder van Rappard nauw verbonden met de stad Gorinchem. Gebrek aan publiciteit heeft de toenmalige burgemeester beslist ook niet gehad. Ridder van Rappard heeft ondanks alles weer besloten terug te keren in de politiek van Gorinchem. Tenminste als de kiezers dat willen. De roemruchte of beruchte Ridder van Rappard is thans lijsttrekker voor de partij „Stadsbelang".
 
De partij is nu ook met een zetel in de Gorichemse raad vertegenwoordigd. Hoewel velen in Ridder van Rappard een schertsfiguur zien, vooral van de kant van de PvdA, mag zijn invloed op de kiezers niet onderschat worden. Het is uiteraard niet te peilen, vooraf aan de verkiezingen, hoeveel zetels „Stadsbelang" zal behalen. Ridder van Rappard heeft in ieder geval één ding mee: hij vecht tegen alles wat ,,rood" is. Veel inwoners van Gorinchem zijn de PvdA meerderheid in de gemeente beu. Of het Van Rappard-effect in dat opzicht zal aanslaan, zal uit de verkiezingsuitslag moeten blijken.

Schade

SGP, GPV en RPF komen met een gezamenlijke lijst. Zij proberen op deze wijze de huidige SGPzetel in de gemeenteraad te behouden. Lijsttrekker is de heer A.M. A. M. thans raadslid. Of het SGP/GPV/RPF zal lukken, is de vraag. De gehele verkiezingsuitslag zal beheerst worden door het feit hoeveel „schade" Stadsbelang zal aanrichten in de thans bestaande verhoudingen.

Ook D'66 doet in Gorinchem mee. Bij de statenverkiezingen is gebleken dat D'66 net niet op een zetel zou kunnen komen. Het kan echter wanneer er plaatselijk gestemd wordt, uiteraard toch nog veranderen. Lijsttrekker voor deze partij is mr. M. I. Hoogenboom. Andere lijsttrekkers zijn: J. Eikelenboom (PvdA), P. C. Oostenrijk (CDA) en E. P. A. Bruin (VVD).


Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.