+ Meer informatie

UITSTEL

2 minuten leestijd

De verwachting dat 1980 en 1981 het winstherstel zouden brengen dat noodzakelijk werd geacht, is niet verwezenlijkt. Het nog slechte conjunctuurverloop in 1981 kan tot verder uitstel leiden. Toch vertrouwt CKK erop dat de V L^I^V 1 E.i>l lO QC WCCK g^^ .^ ^^ ^^^^ ^^^ 3^ ^p^.;, ^^^ g ^^. ^^ ^„3 ^et produktschap.' structurele verbeteringen van de laat- JoJ g mei heboeil dc grOOt- volgende prijzen gemeld; koeien Ie kw. Gerekend over het eerste kwartaal ste jaren de groep buiten ernstige ver- „i„„l,*„_:iprt -i„ rnpnnrile 6,60-8,40; 2e kw. ƒ 5,70-7,45; 3e kw. van dit jaar is de uitvoerwaarde van de hezen zullen houden en hopenhjk in MdCIUCnjeil ue ruepprij!». ƒ ^ g^g g^. ^grstkoeien ƒ 4,65-6,50; pluimveesector met vijftien procent gestaat zullen stellen tegen de stroom in te yoOf dC IH dlC WeCK OVCrgenO- stieren Ie kw. ƒ 6,30-8,40; 2e kw. stegen tot 564 miljoen gulden, vergele

TKK zag vorig jaar dè omzet stijgen mcn VarkcnS ülct gCWijZlgd, ^ «•""-''•S''- D^"
gere prijzen voor gemeste kalveren, maanden van 1980. Deze groei is in ge

van ƒ 481,5 min tot ƒ 540,0 min. Het be- behoudens het Vagrocon dat
lijke mate aan de eier- en slachtsector te drijfsresultaat nam toe van ƒ 8,3 mm .. ..

tot ƒ 9,9 min. De hoge rente bleef CKK ZIJH TOeppriJS IHCt 3 Cent Ver
dwars zitten. Het bedrijfsresultaat hoOgdC tOt ƒ 3,80. Bij dc OVC„De uitvoer van rundvlees blijft zeer danken. aanzienlijk met 4400 ton in de week tot Het is overigens niet allemaal koek en 8 mei, toen 3081 ton naar derde landen ei in de pluimveebedrijfstak: de prokalfsvlees werd 2295 ton uit- duktie van pekingeenden en kalkoenen ornnt claf^htprüpn/in. 8'"8steeg m procenten van de omzet van 1,7 . ° i _i__i.i__ii «_ giuui MdLiiiciijcii/iii gevoerd. Voorts gingen 7340 mestkal- maakt een kommervolle daling mee. naar 1,8. Als er niet, voornamelijk bij de Tlge hoofdgroep Bouw, met name in België kOODOrgailisatieS lopeil dC veren en 832 nuchtere kalveren het land Volgens een woordvoerder van het proen Oostenrijk, ongeveer ƒ 2,5 min was --jiyp» ,,:*„„_ „an f ^ (xl in\ "'*• ^aar "alië gingen 5143 mestkalve- duktschap ligt het in de lijn der ververloren door failliete afnemers, zou prij^cu UIICCII Vdll J J,o/ lUl ren en naar Duitsland 2079 mestkalve- wachtingen dat de pekingeend geen

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.