+ Meer informatie

VAD

2 minuten leestijd

Eindelijk Is er iets meer bekend geworden over de regeringsplannen met de vermogensaanwasdeling. Het wetsontwerp ligt nog wel bij de Raad van State, maar In een persbericht van het ministerie van Sociale zaken Is gisteren het een en ander meegedeeld.

Die nadere gegevens nemen echter op geen enkele wijze onze bezwaren tegen de VAD weg. Die bezwaren zijn velerlei. Het betreft niet alleen het feit dat de VAD-regeling zeer gecompliceerd is en de regering zelf voor allerlei uitvoeringsproblemen ook nog lang geen oplossing weet. De VAD legt ook een extra last op het bedrijfsleven en maakt vooral buitenlandse investeerders afkerig om zich In Nederland te vestigen.

Eén van de doeleinden die de regering met de VAD voor ogen heeft, is om de arbeiders daardoor te bewegen hun looneisen te matigen. Daar komt echter met het thans gekozen systeem niets van terecht. Wat krijgt de arbeider met deze vermogensaanwasdeling concreet in handen? Niets. Heel de opzet draagt een sterk collectivistisch karakter. Dat is ook de kritiek van bijv. de KVP en het CNV.

Juist op dat punt is er een groot verschil tussen de VAD-voorstellen en de individuele winstdelingsregelingen zoals die thans in tal van bedrijven gelden. Die individuele regelingen bevorderen immers een grotere betrokkenheid van de werknemers bij de gang van zaken in het bedrijf. Die hebben ook het effect, dat wanneer men van werknemerszijde bij de loononderhandelingen niet helemaal het onderste uit de kan vraagt, men toch nog wel aan zijn trekken komt wanneer achteraf blijkt dat de bedrijfsresultaten zeer gunstig uitvallen.

 Waneer de VAD-plannen van de regering worden ingevoerd, is de kans groot dat allerlei bestaande winstdelingsregelingen op de tocht komen te staan. Een fundamenteel bezwaar is ook dat het beheer van het VAD-fonds geheel in handen gegeven wordt van de vakbeweging. Dat is een machtsconcentratie die nergens naar lijkt. Dit fonds zal immers na verloop van jaren miljoenenbedragen gaan omvatten. En niet in de laatste plaats in het absurd dat de regering er nog steeds van uitgaat dat de VAD met terugwerkende kracht tot 1 januari vorig jaar zal gaan gelden. Het is nu immers al bijna medio 1976. Eer deze zaak door de Tweede en de Eerste kamer is goedgekeurd, is het jaar vast al wel verstreken. Vrijwel alle vennootschappen hebben dan hun resultatenrekening en winstbestemming over 1975 al lang vastgesteld. Daar zouden dan achteraf nog weer allerlei wijzigingen in moeten worden aangebracht!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.