+ Meer informatie

Maastricht ondergaat een face-lift 1

Limburg heeft vertrouwen in de kansen van"most Europeanpart of the Netherlands

5 minuten leestijd

oprukkende stedelijke bebouwing beschermen.

Ingedut

Van de drie genoemde stadsgewesten timmert met name Maastricht de laatste tijd behoorlijk aan de weg. Van oudsher is Maastricht het primaire verzorgingscentrum van Zuid-Limburg. De periode van economische stagnatie in Zuid-Limburg na de mijnsluitingen had ook z'n weerslag op Maastricht. Het dreigde een wat ingedutte provinciehoofdstad te worden. Er is sinds 1984 echter een omslag gekomen in de presentatie en activiteiten van de stad.

Zeker na 1992 -als de EG-grenzen vervagen— wordt de perifere (dat wil zeggen: aan de buitenkant gelegen) positie van Maastricht in één klap van uithoek van Nederland omgetoverd tot "Maastricht, balkon van Europa", de slogan waarmee de vroede vaderen nu reeds aan de (inter)nationale weg timmeren.

De letterlijk en figuurlijk "uitstekende" positie van Zuid-Limburg in het nieuwe Europa blijkt gunstig: op een kruispunt van verkeers- en vervoerstromen. Zie figuur 2.

Hieruit blijkt de centrale ligging tussen de noord-zuidstromen (Randstad naar het sterk opkomende ZuidDuitsland) en de west-ooststromen (van Antwerpen-Brussel naar Ruhrgebied).

'Waterrecreatie

In Zuid-Limburg heerst een grenzeloos vertrouwen in de potentiële ontwikkelingskansen van de "most European part of the Netherlands". Hiermee tracht men het bedrijfsleven te wijzen op het goede internationale vestigingsklimaat. Alle locatiefactoren worden uitgebuit, tot en met de hoge ligging in Nederland toe. Die hoogteligging werd namelijk onlangs genoemd als factor die doorslaggevend kan zijn voor een Japans bedrijf dat moet kiezen tussen de meters onder de zeespiegel liggende Randstad en Limburg. Weliswaar verdronk een week later een aantal Limburgse dorpen bijna in het vervaarlijk stijgende Maaswater... Dat aspect van de 'waterrecreatie' wordt echter wijselijk verzwegen in de vierkleurenfolders van de provincie. Het centrum van de ZuidlimburgVERSTEDELIJKTE GEBIEDEN EN ONTWIKKELINGSASSEN % Figuur 2. De belangrijkste ver-, keers- en vervoersstromen in Europa, inclusief de nieuwe Kanaaltunnel. se expansie is Maastricht -de enige stad in de provincie, vinden Maastrichtenaren, andere inwoners zijn „boeren". Voor de komende tien jaar is een 35 punten tellend actieplan opgesteld om voor 3 miljard gulden aan de stad te vertimmeren! Stadsvernieuwing, verdichting en inbreiding vormen de doelstellingen voor het stedelijk beleid in Maastricht.

De doelstelling van verdichting realiseert men in de binnenstad op diverse manieren. Voorbeelden zijn: • bouwen van grote woningen boven winkels. • twee op één woning, een eengezinshuis op de begane grond met tuin, met daarboven twee kleine woningen voor de groeiende groep een- en tweepersoonshuishoudens. •eengezinshuizen met tuin en trottoir in drie lagen. • bouwen van woninggroepen op half ondergrondse parkeergarages. Stadsvernieuwing wordt niet alleen op traditionele wijze in Maastricht uitgevoerd maar ook in andere vor% Figuur 3. Maastricht-Randwyck heeft nog ruimte voor stedelijke activiteiten. men. Bij voorbeeld door intensivering van het stedelijk ruimtebeslag door middel van het vervangen van ondoelmatige bebouwingscomplexen. Dit betreft vooral verouderde fabriekscomplexen die zich in vroeger jaren in de binnenstad hebben gevestigd, veel ruimte in beslag nemen en die relatief weinig arbeidsplaatsen bieden.

Bekeken wordt of dergelijke complexen naar de daarvoor bestemde terreinen (aan de rand van de stad) kunnen worden verplaatst.

Sphinx
Zo'n terrein vlak tegen de binnenstad aan is het fabriekscomplex van circa twintig hectare van Sphinx Ceramique, inderdaad, bekend van sanitair en aardewerk. Een uitmuntende locatie heeft het terrein, namelijk: • ligging aan de Maas. • dicht bij (uitvals)autowegen. • aanwezigheid van centraal station. • op loopafstand van het historisch centrum. • dicht bij het spiksplinternieuwe congres^ en beurzencentrum.

B en W van Maastricht hebben met de directie gezocht naar mogelijkheden van verplaatsing van de bestaande fabrieksgebouwen. Als het terrein vrijkomt, wil het stadsbestuur een multifunctionele inrichting. Er zijn plannen voor de bouw van circa 1500 woningen, een winkelcentrum, kantoren, een hotel, een museum en vooral groen.

Het zwaartepunt van de nieuwe bebouwingsactiviteiten ligt op dit moment nadrukkelijk op de opstoever van de Maas. Behalve het Sphinx-terrein ontwikkelt zich in het zuidoostelijke stadsdeel Randwijck (in de achttiende eeuw een bastion van de Maastrichtse vestingwerken) een belangrijk nevencentrum met een concentratie van kantoren en hoogwaardige dienstverlening.

Zoals te zien op de foto van figuur 3 is de ligging uitgekiend prestigieus. Het Sphinx-terrein heeft een uitgekiende prestigieuze ligging aan de boorden van de Maas, goed toegankelijk vanaf de snelweg op een groene locatie. Het gouvernement, in gewoon Hollands provinciehuis geheten, is recent —het stond eerst in de binnenstad— in dit stadsdeel in een geheel nieuw onderkomen (op de voorgrond van.de foto) gevestigd. Daarnaast staan er het Maastrichts Expositie- en Congrescentrum, het academisch ziekenhuis en medisch researchcentrum, hoofdkantoren van enkele ondernemingen, distributieknooppunt van PTT en dergelijke. Kortom, er zijn goede vestigingsmogelijkheden voor "high-tech"-bedrijven. Daar komt nog bij dat Maastricht Airport (wellicht beter bekend onder de vroegere naam vliegveld Beek), ondertussen tweede luchthaven van Nederland^na Schiphol) op het gebied van goederenvervoer, niet ver verwijderd is. Gevoegd bij het stedelijke produktiemilieu een aantrekkelijke locatie voor luchthaven-georiënteerde bedrijvigheid.

Grenzeloos

Het winkelgebied in de binnenstad wordt zowel kwantitatief als kwalitatief aanzienlijk verbeterd. Het is de bedoeling dat Maastricht uitgroeit tot een superregionaal koopcentrum. Eveneens gunstig is de toekenning van de begeerde status "stedelijk knooppunt" in de onlangs verschenen Vierde Nota Ruimtelijke Ordening (ook Heerlen overigens heeft die status gekregen).

Daarmee krijgt de stad op belangrijke terreinen een voorkeursbehandeling. In stedelijke knooppunten zullen immers grootschalige openbare voorzieningen worden gebundeld. Eveneens worden die knooppunten aangesloten op de belangrijkste assen van het weg- en treinverkeer.

Voor Maastricht zal dat onder andere gevolgen hebben voor de aansluiting op de eventueel aan te leggen TGV-lijn van Brussel via Aken naar Bonn. Als in 1992 de grenzen binnen de EG wegvallen, ligt Maastricht midden in een gebied van vijftig miljoen consumenten binnen een straal van 200 kilometer, en waarin zo'n 150.000 ;ommerciële instellingen zijn gevestigd'

Grenzen of grenzeloos, Maaszicht bereidt zich in ieder geval op de Europese dimensie voor.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.