+ Meer informatie

Nog te veel mensen automatisch in wao

Bedrijfsverenigingen komen afspraken niet na

2 minuten leestijd

ZOETERMEER - Nog steeds belanden te veel langdurig zieken automatisch in de wao. De meeste bedrüfsverenigingen en het GAK dragen hen niet binnen het jaar over aan de Iceuringsarts. Hierdoor belanden zy zonder gelieurd te zijn in de wao.

Deze conclusie trekt het secretariaat van de Toezichtkamer van de Sociale Verzekeringsraad (SVr) na een onderzoek onder bedrijfsverenigingen. Begin vorig jaar trok de Toezichtkamer aan de bel omdat ook toen veel mensen ongekeurd in de wao belandden. Die situatie is nauwelijks verbeterd blijkt nu.

Werknemers die automatisch in de wao belanden, krijgen tijdelijk een volledige wao-uitkering. Als ze eenmaal gekeurd zijn, wordt die meestal teruggeschroefd.

Om de automatische instroom te verminderen, is vorig jaar afgesproken dat de ziektewetarts en de keuringsartsen elkaar in de loop van het eerste ziektejaar inlichten over de ziekteprognose. Daarnaast zou de zieke een betere begeleiding krijgen en zou tijdig een terugkeerplan moeten worden opgesteld.

In de plannen van de aanpak die de twintig bedrijfsverenigingen (waaronder de dertien verenigingen die bij het GAK zijn ondeigebracht) afgelopen herfst aan de Toezichtkamer overhandigden, blijkt weinig van deze voornemens terug te vinden. De grootste uitvoeringsorganisatie, het GAK, waarin inmiddels de GMD is opgenomen, zegt bewust niets aan een snellere en efficiëntere afhandeling van de langdurig zieke werknemers te hebben gedaan. De uitvoeringsorganisatie zou op dit moment genoeg hebben aan haar eigen problemen. Bij het GAK zullen 1500 banen verdwijnen als gevolg van onder meer de Wet terugdringing ziekteverzuim (wtz).

Binnen de Toezichtkamer, die voor de helft uit werknemers en werkgevers en de andere helft uit onafhankelijke leden bestaat, voelt men steeds meer om de bedrijfsverenigingen te dwingen de overdrachtsproblematiek aan te pakken. Verder blijkt dat keuringsartsen en verzekeringsgeneeskundigen (de oude ziektewetartsen) nog steeds zeer autonoom kunnen werken. Daarbij worden nogal eens verouderde, hiërarchische lijnen gevolgd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.