+ Meer informatie

De Vries wil werkloze via 'sofi' controleren

Ministerraad moet vóór Prinsjesdag besluiten

2 minuten leestijd

DEN HAAG (ANP) - De ministerraad moet vóór Prinsjesdag besluiten of de arbeidsbureaus de beschikliing moeten krijgen over de sofinummers van ingeschreven werklozen. Daardoor worden zij in staat gesteld hun computerbestand te vergelijken met dat van sociale diensten en bedrijfsverenigingen die bijstands- en werkloosheidsuitkeringen verzorgen.

Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid vindt dat de politiek die knoop snel moet doorhakken. Nog rond Prinsjesdag wil het ministerie een nota bestandsvergelijking uitbrengen waarin dit aspect van de fraudebestrijding in de sociale zekerheid centraal staat. Het maakt onderdeel uit van een bredere aanpak van de werkloosheid, met hardere sancties voor werklozen die herhaaldelijk passend werk weigeren.

Gesprek

Vergelijking van bestanden levert enerzijds mensen met een uitkering op die zich ten onrechte onttrekken aan inschrijving bij het arbeidsbureau. Aan de andere kant kunnen de arbeidsbureaus hun vervuilde bestanden schonen met ingeschreven werklozen die al weer betaald werk hebben gevonden, op basis van de bestandsvergelijking.

Ten minste eens in de drie maanden moet de ingeschreven werkloze worden opgeroepen voor een gesprek met de consulent personeelsvoorziening op het arbeidsbureau, zo stelt Sociale Zaken voor. Dat gesprek zou moeten samenvallen met de verlenging van de uitkering. Op een standaardformulier wordt op het arbeidsbureau aangetekend wat de werkloze heeft gedaan om werk te krijgen. Dat formulier wordt direct doorgestuurd naar de uitkeringsinstantie, die moet beoordelen in hoeverre er sprake is van „verwijtbaar gedrag" dat tot een strafkorting op de uitkering kan leiden.

Tot dusver is daarvan weinig terechtgekomen. Minister De Vries van sociale zaken en werkgelegenheid heeft het landelijk bestuur van de arbeidsbureaus, het CBA, geschreven dat er desnoods „financiële prikkels" moeten komen om arbeidsbureaus die hieraan niet volledig meewerken, financieel te straffen.

Vooraankondiging

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft van de minister al een vooraankondiging ontvangen dat mensen met een bijstandsuitkering ten minste eens per maand een inkomstenbriefje moeten inleveren om te bezien of de uitkering kan worden voortgezet. De sociale dienst moet in een maandelijks gesprek niet volstaan met louter inkomensgegevens, maar ook vragen naar andere omstandigheden, zols de sollicitatie-activiteiten en andere inspanningen om weer betaald werk te kunnen verrichten.

Daarbij moet de bestandsvergelijking in de visie van Sociale Zaken nog veel verder gaan: gegevens van de sociale dienst moeten op sofinummer worden vergeleken met die van de Informatiseringsbank (studiefinanciering), ziekenfondsen en de gemeentelijke basisadministratie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.