+ Meer informatie

Ter overweging

1 minuut leestijd

Ds H. Veldkamp, Het ambt der gelovigen, tweede, herziene druk, T. Wever Franeker, 58 biz. f3,90.

Dit is een van de eerste geschriften van wijlen ds. H. Veldkamp. Het kan ambts-dragers ter lezing worden aanbevolen, niet zozeer om wat erin opgemerkt wordt over de verhouding van algemeen en bijzonder ambt, want daar is kritiek op te maken, als wel om de bedoeling: een bijdrage te leve-ren tot activering van het ambt der gelo-vigen.

Men weet dat de uitdrukking „ambt aller gelovigenl” voorkomt in art. 28 van de Ned. Geloofsbelijdenis, waar het woord „ambt” de betekenis heeft: plicht, taak. Veldkamp wijst op de roeping van alle gelovigen om zichzelf met al hun gaven ter beschikking te stellen van „de opbouwing der broederen”. Hij geeft ook een uitwerking van wat in antwoord 32 van de Heid. Catechismus van het christen-zijn wordt gezegd.

Het werkje is praktisch van strekking en inhoud.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.