+ Meer informatie

Sneeuw in de Bijbel

3 minuten leestijd

Ditmaal een wat aparte bijdrage, die -naar het mij voorkomt- veel Terdegelezers zal aanspreken. Sneeuw is ook in het Midden-Oosten zeker geen onbekend verschijnsel, getuige het feit dat het woord sneeuw twintig keer in de Bijbel voorkomt. De teksten met het woord sneeuw erin heb ik eens opgezocht en dan kom je tot verrassende ontdekkingen.

In de bijbelboeken Exodus, Numeri en 2 Koningen wordt melaatsheid nader omschreven als: "wit als sneeuw". In Spreuken wordt het woord drie keer gebruikt om iets te verduidelijken, bij voorbeeld: „Gelijk de sneeuw in de zomer..., alzo past de zot de eer niet."

In Daniël, Mattheüs en Openbaring wordt het woord sneeuw gebruikt om het majesteitelijke te benadrukken, of in een visioen, of rechtstreeks, bijvoorbeeld op de berg van de verheerlijking. Met name in Jesaja, maar ook in de Psalmen komt het woord sneeuw voor om de diepte van de vergeving van zonden duidelijk te maken.

In Jesaja 55 gaat het over de nodiging tot Gods genadeverbond. God benadrukt Zijn trouw en genade door te zeggen dat Zijn woord niet ledig zal terugkeren, maar doen wat Hem behaagt.

Om dit nog duidelijker te maken wordt de vergelijking met regen en sneeuw gemaakt die van de hemel neerdaalt en niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt, etc. Een stukje meteorologie/biologie, waarin de noodzakelijkheid van vocht voor groei naar voren komt.

Job
Ook in het boek Job wordt het woord sneeuw twee keer gebruikt. Elihu voert in het slot van zijn rede aan dat God het weer bestuurt, zowel in bijvoorbeeld onweer als in sneeuw, wanneer hij zegt: „Want Hij zegt tot de sneeuw: Wees op de aarde." Een hoofdstuk verder verschijnt God aan Job en zegt dan: „Zijt gij gekomen tot de schatkamers van de sneeuw?"

Met deze vraag aan Job bedoelt God te zeggen dat Hij vanuit Zijn voorraadkamers op Zijn tijd en wijze sneeuw naar de aarde zendt. En we zien ook regelmatig dat in sommige jaren veel sneeuw valt, en in andere jaren maar weinig sneeuw. In de vorige bijdrage hebben we dat immers ook besproken.

Psalm 147
In Psalm 147 (u zult kunnen begrijpen dat ik dat een van de mooiste psalmen vind) en 148 komt de grootheid van God in sneeuw en kou naar voren. In Psalm 148 wordt zelfs de sneeuw als lofprijzer van God naar voren gebracht.

Heel mooi is ten slotte ook Jeremia 18:14, waar Jeremia vraagt: „Zal men ook om een rotssteen des velds verlaten de sneeuw van Libanon?" Het gaat me nu niet om de exegetische verklaring van dit vers, maar wèl om het feit dat sneeuw in de gebergten van Libanon geen onbekend verschijnsel was, èn is.

Nog een ander aspect over bekendheid van sneeuw in het Midden-Oosten. Iemand zei eens: „De kans op een witte kerst is in Bethlehem groter dan in Barthlehiem." Je zou het niet zeggen, maar het is nog echt waar ook! Door de hogere ligging is sneeuw ook in de omgeving van de geboorteplaats van de Heere Jezus een regelmatig voorkomend verschijnsel.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.