+ Meer informatie

Werkgelegenheid in gevaar zonder nieuwe sluizen

Goese college van B. en W:

2 minuten leestijd

GOES — Het college van b. $n w. heeft de Vaste commissie voor Verkeer en waterstaat van de Tweede kamer schriftelijk verzocht bij een in september te nemen beslissing over de openingsgrootte van de pijlerdam in de Oosterschelde mede de belangen van de gemeente Goes te betrekken.

Men wijst er op zich als gemeentebestuur ernstig gedupeerd te voelen door de plannen tot aanpassing van de sluis bij het Goese Sas en het kanaal. Indien er niet snel een nieuwe sluis komt, zullen er aan het havenindustrieterrein gevestigde bedrijven dichtgaan of zich naar elders verplaatsen. Dit zou niet alleen voor Goes, maar tevens voor de gehele streek een aanzienlijke vermindering van werkgelegenheid betekenen.

In de brief wordt verder opgemerkt dat in de discussie over de Oosterschelde tot nu toe sterk de nadruk gelegd is op de belangen van de scheïpdiercultuur en op die van het milieu. Met de grote belangen van de gemeente Goes heeft men onvoldoende rekening gehouden. Reeds vanaf 1959 is het gemeentebestuur bezig voorzieningen te treffen tot aanpassing van de sluis en het kanaal aan de te verwachten verandering van het peil van de Oosterschelde.

In afwachting van een nieuwe sluis hebben de herstelwerkzaamheden aan de bestaande sluis zich daarbij tot de meest noodzakelijke beperkt.

Veileigheid

B. en w. benadrukken dat deze sluis behoort tot de eerste waterkering. In de totale afweging der belangen ten aanzien van de sluis dient dit veiligheidsaspect volgens hen dan ook in sterke mate betrokken te worden.

In herinnering gebracht wordt dat in 1973 ingediende nieuwbouwplannen nooit uitgevoerd zijn vanwege het gewijzigde regeringsbeleid ten aanzien van de afsluiting van de Oosterschelde. Het gemeentebestuur heeft daarop besloten nieuwe plannen te ontwerpen, waarbij uitgegaan werd van een aanzienlijk geringer tijdverschil dan thans op de open Oosterschelde aanwezig is.

B. en w. stellen vervolgens het spijtig te vinden dat er nog steeds grote onduidelijkheid bestaat over de vraag welk getijverschil er moet worden gehouden.

Bedrijven

Tenslotte wordt in het schrijven ingegaan op het belang van een nieuwe sluis voor de bedrijven op het havenindustrieterrein. Men wijst erop dat de huidige sluis reeds de uitbreiding van enkele bedrijven in de weg heeft gestaan. De te smalle doorgang van het bouwwerk verhindert bovendien enkele constructiebedrijven om opdrachten te aanvaarden van grote omvang. Andere bedrijven moeten hun massaprodukten in te kleine schepen aanvoeren, waardoor de transportkosten hoger uitvallen dan die van de concurrentie in de omtrek. Nieuwe vestigingen en eventuele uitbreidingen blijven in de huidige onzekere situatie uit. Zoals bekend besloot de gemeenteraad van Goes in juli 1976 een nieuwe sluis te bouwen van 100 meter lang en 14 meter breed. Deze zal komen te liggen

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.