+ Meer informatie

Speelveldje Nieuwaal kan aangelegd worden

2 minuten leestijd

KERKWIJK — Tijdens de raadsvergadering van 29 april jl. stelde de raad van Kerkwijk een krediet van 31.000 gulden beschikbaar voor de- aanleg van een speelveldje voor de jeugd van Nieuwaal. In het middellange termijnplan was reeds een reserve gevormd voor de realisering van dit speelveldje. Gebleken is dat in verband met de slechte doorlaatbaarheid van de grond dit veld gedraineerd moet worden. Bovendien moet een laag zand worden aangebracht.

Eeri en ander houdt in dat meer geld beschikbaar moet worden gesteld dan was voorzien.

De heer Bote (PvdA) zei verheugd te zijn dat hef speelveldje verwezenlijkt wordt. Hij was echter geschrokken van het kostenbedrag. „We moeten echter de consequenties aanvaarden," aldus de heer Bote. De woordvoerder van het CDA, de heer Van Arkel, vond ook dat het eindbedrag hoog is.Hij voegde er aan toe of niet onderzocht kon worden of een en ander niet goedkoper kon. Mede in dit verband stelde hij voor de kleine aannemers in eigen gemeente te vragen die misschien goedkoper kunnen werken. Ook de heer Oomen (SGP) liet zich in dergelijke bewoordingen uit.

Namen

Verdef stelde de raad een aantal namen voor straten vast in het bestemmingsplan De Heuven te Gameren. De namen van deze straten zijn genoemd naar de vroegere perceelsnamen, zodat de oude veldnamen verlevendigd blijven. Ook stelde de raad een krediet beschikbaar voor de uitbreiding van de personeelssterkte op het gemeentehuis. Door toegenomen werkzaamheden op de gemeentesecretarie is het noodzakelijk dat het personeelsbestand met één medewerker wordt uitgebreid. Aangezien de raming voor onvoorziene uitgaven onvoldoende mogelijkheden biedt om de stijging van de loonkosten door voormelde personeeluitbreiding op te vangen, is het noodzakelijk dat het bedrag van 40.000 gulden wordt onttrokken aan de reserve uitvoering middellange termijnplan 1981-1985. De consequentie hiervan is echter dat het middellange termijnplan 1981-1985 hierdoor enige bijstelling behoeft.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.