+ Meer informatie

Gebruik kernwapens in uiterste geval

Mening GPV in rapport:

2 minuten leestijd

DEN HAAG — De Groen van Prinsterer Stichting, het wetenschappelijk bureau van het GPV, meent dat het bezit van kernwapens noodzakelijk is ter voorkoming van wapengeweld en communistische machtsuitbreiding. Ook moet de bereidheid aanwezig zijn in het uiterste geval en op beperkte schaal deze wapens te gebruiken.

Deze conclusies zijn het resultaat van een studie inzake de kernwapenproblematiek en staan vermeld in een rapport dat binnenkort verschijnt. Het GPV is van oordeel dat een algemeen en onvoorwaardelijk verbod op het gebruik van atoomwapens niet uit bijbelse gegevens kan worden afgeleid. Wel moet zinloos geweld worden vermeden en dient gewapend optreden onder alle omstandigheden beheerst te zijn.

Een massaal gebruik van kernwapens overschrijdt daarom de kaders van een rechtvaardige oorlog. Van verdediging met deze wapens zou moeten worden afgezien als vast zou staan dat inzet op beperkte schaal tot een massale kernoorlog zou leiden, zo staat te lezen in het rapport. Aangezien er geen zekerheid, maar slechts een risico van escalatie bestaat wil het GPV het gebruik van nucleaire wapens niet op voorhand uitsluiten. te wijten is, is de christen geen martelaar, maar staat hij mede schuldig voor God", aldus het rapport.

Wat betreft het concrete politieke handelen dringt het GPV aan op een loyaal lidmaatschap van de NAVO. Daarbij past geen eenzijdige afschaffing van bepaalde kerntaken door ons land. De onderhandelingen tussen Oost en West over het terugdringen van de rol van de kernwapens moeten met kracht worden voortgezet. De neutronenbom kan eeh belangrijk onderhandelingsobject zijn. Het GPV heeft grote aarzeling ten aanzien van het gebruik van dit wapen. Men acht het aanbod van Brezjnjev de plaatsing van de SS-20 te bevriezen onvoldoende omdat daardoor het Russische overwicht blijft bestaan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.