+ Meer informatie

„Alleen het dronken mannetje uit de kroeg blijft nog voor ons over"

5 minuten leestijd

BUNNIK/UTRECHT „Regelrechte broodroof. Oneerlijke concurrentie, 'n Falend systeem dat alleen maar fraude oproept. Vechten tegen de bierkaai. Mijn belastingcenten worden in de concurrent gepompt. Kunnen we het niet op discriminatie gooien?"

Het besturen van een taxi vereist duidelijk een andere vaardigheid dan het besturen van een zaal vol 'bozige' taxi-chauffeurs. Ieder z'n vak tenslotte. Af en toe moet in een uithoek van de zaal een emotionele eruptie met nèt iets meer verbaal geweld worden bezworen: „Muil dicht, want ik ken hier niks hore". In de zaal zitten een kleine honderd taxichauffeurs en een tiental mediamensen bijeen. De sfeer varieert van lauw tot broeierig, naarmate de vergadering vordert. „Taxichauffeurs zijn net ouwe vrouwen, die houden elkaar goed in de gaten", roept een Hagenaar. Sommigen kijken het gelaten aan, anderen roepen om harde actie. Voorzitter R. F. Thiele uit Dordrecht gebruikt voor de zoveelste keer zijn stereo-' tiep: „Mannen, de schouders moeten eronder". Een enkele taxi vrouw protesteert zacht.

Het begon allemaal zo vredig met een klantvriendelijk NS-initiatief: voor vijf gulden is het na-vervoer binnen de gemeente vanaf de trein geregeld. Ruim voor de treintaxi op 1 februari j.l. ging rijden, vroegen we NS of er geen onvrede zou ontstaan onder de niet-geselecteerde taxirijders. Men dacht van niet.

Wapenfeiten

Inmiddels is een groot aantal wapenfeiten opgetekend. Incidenten die plaatsvonden tussen chauffeurs en hun treintaxi-maten. In Ede-Wageningen en Dordrecht werden treintaxi's klemgereden en geblokkeerd. In Hengelo werd een taxichauffeur, nadat hij flink van zich 'aftufte', achtervolgd en op een haar na aangereden. Ook Nijmegen, Hilversum, Heerlen en Leeuwarden werden het toneel van schermutselingen die de normen van aanvaardbaar gedrag overstijgen.

Destijds heeft NS, zo zegt projectleider F. Remerie van NS, 1300 leden aangeschreven van de organisatie van vervoerswerkgevers Nederlands Vervoer (NV), voorheen KNVTO (Koninklijke Nederlandse Vereniging Van Transportondernemingen) en FNOP (Nederlandse Organisatie voor Personen Vervoer). Toch waren er in Bunnik (inmiddels ex-)FNOP-leden die zeiden dat ze alle informatie uit de media moesten krijgen. Een van hen: „Toen ik naar NS belde om inlichtingen werd mij te verstaan gegeven dat de contracten al waren getekend en dat ik zelf maar een subcontract moest organiseren met de concurrent. Leuk bedacht. Alsof hij of ik daar zin in zou hebben". Andere veelgehoorde verwijten: „De ervaring leert dat treintaxi's de gunstigste plekken krijgen op de stationspleinen en zich regelmatig buiten de gemeentegrenzen begeven".

Proefgemeenten

Binnen de dertig proefgemeenten werd een aantal bedrijven uitgekozen dat op basis van financiële gezondheid, materieel en plaatselijke behoefte aan treintaxi's, mocht meewerken. De organisatie van het project werd ondergebi*déh?%i« een vennootschap onder firma (vof) waarin NS en de Nederlandse Samenwerkende Taxibedrijven (NST) zijn vertegenwoordigd. Omdat degenen die geen lid zijn van Nederlands Vervoer niet zijn benaderd, voelen zij zich gepasseerd en spreken ze van oneerlijke concurrentie. NS reageert daarop met: „Het was echt onmogelijk om alle taxibedrijven te benaderen".

Kan men zich in Utrecht voorstellen dat er bedrijven zijn die teleurgesteld zijn in NS? Projectleider F. Remerie: „Ja en nee. Om met nee te beginnen: Alle bedrijven, aangeschreven of niet, hebben een halfjaar de tijd gehad om te reageren. Maar velen namen een afwachtende houding aan, zo van: We kijken eerst hoe het loopt. Op dit moment komen er nog dagelijks brieven binnen van bedrijven die mee willen doen. Maar het is inmiddels twee over twaalf".

Die post wordt overigens wel bewaard omdat uitbreiding in de toekomst voor de hand ligt. Remerie meent dat er in enkele van de dertig plaatsen door de treintaxi een unieke vorm van samenwerking is opstaan „tussen concurrenten die voorheen. él^Srs bloë^t^l^pnden drinken. Dat kan dus ook".

Begrip

Toch kan Remerie begrijpen dat er mensen zijn die het jammer vinden dat ze niet mee mogen doen. Hij denkt dat op grond van de evaluatieresultaten die in mei naar buiten komen, zeker uitbreiding van het aantal deelnemers per stad zal plaatsvinden, hoewel hij niet verwacht dat ooit aan de wens van de NGTO -allemaal deelnemen- kan worden voldaan. „Dan zou eengroot aantal van de kleine taxibe-„ drijven moeten gaan fuseren en de zelfstandigheid moeten prijsgeven. Dat zie ik niet zo gauw gebeuren".

Taxichauffeurs die niet meedoen hebben nog meer te klagen over hun wèl gecontracteerde collega's. „Ze geven klanten door aan 'gewo-; ne' wagens van hun bedrijf en wachten klanten op bij cafés en disco's, terwijl ze gebonden zijn aan' hun standplaats bij het station. Ook zouden veel klanten frauderen door, een NS-kaartje uit de prullenbak te vissen om zich vervolgens een treintaxibiljet aan te schaffen.

Het valt te betwijfelen of de in-„ spanning van de getergde ondernemers enig succes zal hebben. De juridisch adviseur van het Bunnikse gezelschap, K Stroes, zei voor een juridische procedure in z'n algemeenheid weinig mogelijkheden tei. zien. Hij verwacht meer van een proefproces voor één plaats, bij voorbeeld Hilversum, omdat de, zaak daar nogal is geëscaleerd.

Misbruik

Stroes, zeer bedachtzaam: „Ik' denk dat NS redelijk binnen de regels heeft gehandeld, hoewel de' gang van zaken oneerlijk aandoet.Onze wetgeving is een misbruikwet-' geving, dus we moeten aantonen' waar er misbruik is gemaakt. De rechter vraagt om feiten". De jurist nam beduidend minder hooi op zijn-: vork dan een deel van de warmgelo- ' pen taxibazen, die ook de Bovag en.' minister Maij willen inschakelen te-' gen NS. „Het is goed mogelijk dat ' ze tot een schikking willen komen in de situaties waarin men aan kan tonen dat er werkelijk verlies wordt geleden. Dat zou al een mooi resultaat zijn". Taxibaas Wennink uit Hengelo: Ik ben niet van het station afhankelijk maar de treintaxi heeftme wel 80 procent van m'n omzet' bij het station gekost. Soms staateen chauffeur de hele avond bij het station voor één ritje van een tien-' tje".

Remerie verwacht dat een kortgeding weinig kans van slagen heeft. „Die kans is vrijwel nihil, want de rechter kan NS niet verbieden met zelfgekozen bedrijven in^ zee te gaan". ,

In Bunnik deden de geruchten de-., ronde dat ook de vier grote steden^ binnenkort bij het treintaxi-project zullen worden betrokken. Chauffeurs van verschillende bedrijven uit Amsterdam meldden verontrust dat' een concurrent inmiddels vijftig vergunningen heeft aangevraagd en evenzoveel Mercedessen heeft besteld. „Rond de zomervakantie doet Amsterdam mee, en de andere drie^ volgen waarschijnlijk ook snel".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.