+ Meer informatie

Rol van VVD bij informatie lijkt voorlopig uitgespeeld

Nog steeds voorkeur voor CDA-PvdA-D'66-kabinet

3 minuten leestijd

DEN HAAG — De kabinetsinformateurs De Koning en Lubbers gaan in eerste instantie bekijken of er een coalitie gevormd kan worden van CDA, PvdA en D'66. De komende dagen zullen zij een aantal afzonderlijke gesprekken voeren met de drie betrokken fractieleiders om tot een inventarisatie te komen van de programmatische knelpunten. De rol van de VVD lijkt voorlopig uitgespeeld.

Gisteren ontmoetten De Koning en Lubbers achtereenvolgens Van Agt (CDA), Den Uyl (PvdA), Wiegel (VVD) en Terlouw (D'66). Vanmorgen kreeg men de fractievoorzitters van de overige partijen in de Tweede kamer op bezoek. Deze oriënterende gesprekken werden aangeduid als een open eerste ronde. De Koning had gistermorgen laten weten dat na die eerste ronde een keuze zou worden gemaakt en de besprekingen een meer gericht karakter zouden krijgen.

Blijkbaar namen de informateurs al in een eerder stadium een beslissing over de verdere gang van zaken, want toen Den Uyl gistermiddag terugkwam kon hij meedelen dat zij in de eerste plaats de mogelijkheden zullen gaan onderzoeken voor de vorming van een kabinet van CDA, PvdA en D'66. Den Uyl en Terlouw hebben steeds op die werkwijze aangedrongen en de PvdA-leider toonde zich dan ook uiterst tevreden over het onderhoud met beide heren. „Ik constateer dat voldaan wordt aan mijn verlangen", aldus Den Uyl. Hij verklaarde verder dat voor de PvdA alle zaken bespreekbaar zijn, inclusief de zes zogenaamde strijdpunten, en dat over en weer concessies gedaan zullen moeten worden.

Hovaardig
Den Uyl had zich tegenover de informateurs op het standpunt gesteld dat hij niet zal deelnemen aan programmatische onderhandelingen waarbij ook de VVD betrokken is. Dit lokte nogal forse kritiek uit van fractievoorzitter Wiegel. Die noemde de houding van Den Uyl onredelijk, hovaardig en niet getuigen van een democaratische gezindheid. Wat betreft de positie van zijn partij merkte de liberale voorman op: „Op dit moment voel ik me niet buiten spel gezet en ik heb evenmin de indruk dat de informateurs daarop uit zijn. Als ze dat van pian waren zou ik scherp ge-ze dat van pian waren zou ik scherp geprotesteerd hebben. De verkiezingsuitslag wijst er niet op dat de PvdA in het kabinet moet en de VVD eruit." Wiegel heeft de hoop op een nationaal kabinet of een kabinet van CDA, VVD en D'66 dan ook nog niet geheel opgegeven. „Alles moet betijen, D'66 ook", zo zei de demissionaire vice-premier. De Koning en Lubbers hebben hem in ieder geval een nader gesprek toegezegd alvorens de werkelijke onderhandelingen tussen CDA, PvdA en D'66 beginnen.

Open aanpak
Van Agt zei na afloop van zijn bezoek aan de informateurs verheugd te zijn over hun open aanpak zonder vooringenomenheid. Als laatste ging gisteren Terlouw naar de twee CDA-politici. Evenals zijn voorgangers maakte hij met hen een eerste inventarisatie op van de verschillende problemen. De informateurs hebben hem niet de vraag voorgelegd of D'66 bereid is de blokkade voor een coalitie van CDA, VVD en D'66 op te heffen, zo liet een woordvoerder van Terlouw weten.

Vanmiddag om vijf uur werd Den Uyl opnieuw verwacht in het gebouw van de Eerste kamer, waar De Koning en Lubbers hun werkkamer hebben. Voor woensdag staan gesprekken op het programma met Terlouw, Den Uyl en waarschijnlijk ook Van Agt. De rest van de week zal naar verwachting in beslag genomen worden door dergelijke ontmoetingen die tot doel hebben alle probleemvelden in kaart te brengen.

Tussendoor zullen de kabinetsinformateurs wellicht nog een aantal vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, zoals vakbeweging en werkgeversverbonden ontvangen. Volgende week kan dan de echte onderhandelingsfase aanvangen en zullen de betrokkenen gezamenlijk rond de tafel plaatsnemen. Eerder kan trouwens ook niet omdat Den Uyl woensdag voor enkele dagen naar het buitenland vertrekt en dan derhalve niet beschikbaar is.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.