+ Meer informatie

.egiosnippers

3 minuten leestijd

Groningen vervuild afvalwater blijven lozen. De afdeling rechtspraak van de Raad van State heeft gisteren het verzoek van de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee afgewezen waarin werd gevraagd de beschikking te schorsen. Volgens de Waddenvereniging is de beschikking zonder goede belangenafweging afgegeven, nadat de Raad van State eerder dit jaar de wvo-vergunning van het destillatiebedrijf van afvalolie vernietigde. Bovendien werd aangevoerd dat in de gedoogbeschikking verruiming van de czv-eisen (chemisch zuurstof verbruik) is toegekend, van 500 milligram per liter tot 1500 milligram per liter, waardoor de hoeveelheid aan niet afbreekbare stoffen in het afvalwater toeneemt. Een motivatie van de Raad van State voor afwijzen van de bezwaren is nog niet beschikbaaar. GOES - ANWB-hoofddirecteur mr. P. A. Nouwen heeft gisteren met burgemeester mr. T. R. Seinstra een Nederlandse primeur, de Goese monumententegelroute, in gebruik genomen. Deze in het wegdek aangebrachte "route-tegels" van de ANWB leiden langs monumenten die voorzien zijn van informatiebordjes. Beide heren onthulden tevens het eerste informatiepaneel met een plattegrond waarop alle monumenten staan. C. Wessels overhandigde de ANWB-topman het eerste exemplaar van zijn boekje "Goes binnen haar vesten", waarin de Goese historische panden uitgebreid zijn beschreven en afgebeeld. KRUININGEN - Vanwege de geringe behoefte en de hoge kosten worden er voorlopig geen urnenmuren op de gemeentelijke begraafplaatsen geplaatst. Dit hebben B en W van Reimerswaal geantwoord op vragen van de WD. Omdat er echter steeds meer mensen worden gecremeerd, wordt de zaak over enkele jaren opnieuw bekeken. VLAARDINGEN - Er komt geen verbod op topless-recreatie in Vlaardingen. Dit blijkt uit het advies dat de Vlaardingse Raad voor Sport en Recreatie en de gemeentepolitie aan het college van B en W heeft gegeven. De SGP/RPF/GPV had het college schriftelijk gevraagd om de problematiek van de toenemende topless-recreatie in de commissies voor sport en recreatie en algemene zaken te bespreken. Verder wilde de fractie een striktere naleving van de APV, in ieder geval op gemeentelijke terreinen zoals het Colpabad. De politie en de sportraad die door het college om advies waren gevraagd, waren van mening dat topless-recreatie maatschappelijk geaccepteerd wordt. Een hardere aanpak zou dan ook geen zin hebben. Wel zal de regeling die in het Colpabad geldt, gehandhaafd blijven. Deze regeling houdt in dat men op het buitenterrein van het zwembad niet topless mag zwemmen of lopen maar topless zonnen is wel toegestaan. Desgevraagd deelt de wethouder van sport en recreatie, mevrouw A. M. A. van Ardenne (CDA), mee dat bij het nieuw te bouwen zwembad de regeling opnieuw bekeken wordt. „Als het aan mij ligt, mag dan een strakkere regeling worden vastgesteld, zodat niemand zich aan het topless-gebeuren hoeft te storen". Daardoor wordt het mogelijk om naast de incidentele aanpassingen van bestaande voorzieningen tot een meer structurele aanpak te komen. Het routeplan bestaat uit een aaneenschakehng van straten, pleinen en kruispunten gericht op het gebruik door gehandicapte verkeersdeelnemers. Het gemeentebe.stuur wil jaarlijks overleg gaan voeren met het Overleg Gehandicapten Zeist en andere gehandicaptenorganisaties voor de verdere uitvoering van het plan. Een aantal onderdelen van het plan kan gelijktijdig worden uitgevoerd met herbestratingswerkzaamheden, vernieuwing van riolering, centrumplanontwikkeling en reconstructies in het kader van het Verkeerscirculatieplan. Kort daarna volgt een fusie met de openbare Heuvelrugschool in Zeist en de mavo in Doorn. Met de fusie wil men komen tot een brede basis van de scholengemeenschap. Het gemeentebe.stuur van Zeist heeft met het Rijk overeenstemming bereikt over de voorwaarden voor overname. Het Rijk betaalt voor de noodzakelijke onderhoudsactiviteiten ruim 2,4 miljoen en voor het lang-cyclisch onderhoud nog eens vier ton. Na de fu.sie, op 1 augustus 1992, verwacht men in totaal 1240 leerlingen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.