+ Meer informatie

SLOTWOORD

3 minuten leestijd

Broeders en zusters,
Professor Verkuyl heeft vandaag een aantal zaken op-nieuw gezegd. Wat hij opnieuw verwoord heeft, heeft Jezus voor het eerst gesproken. Wie kent niet de gelijkenissen van de talenten, de onrechtvaardige rentmeester, de vijf wijze en vijf dwaze meisjes. Jezus heeft ons al opgedragen te wachten en te haasten.

Wat vandaag geprobeerd is, is concreet antwoord proberen te geven op de vraag wat dat in onze tijd inhoudr. waarop heb je te wachten, waarmee hebben wij ons te haasten. Geprobeerd is duidelijk te maken wat in 1984 inhoudt, de talenten te beheren.

En zo kwamen allerlei moeilijke zaken aan de orde. Vraagstukken waar zoveel haken en ogen aanzitten, dat je haast geneigd zou zijn het talent maar te begraven. Er zijn veel mensen die dat doen. Omgaan, werkelijk omgaan met de talenten hier en nu, is hen te moeilijk, te riskant. Het liefst spreken ze over hoe we het vroeger deden. Prof. Verkuyl, en we zijn er hem dankbaar voor, sprak over nu!

Als je zo vandaag het referaat hoorde en de discussie die daarop volgde, bekruipt je een gevoel van onmacht. lemand van ons zei, op de voorstellen van de inleider, hoeveel levens heb ik daarvoor nodig om dat te doen. Begrijpelijk! Maar ook moet gezegd worden: hoeveel eeuwen heeft God ons al niet de kans gegeven om in deze wereld te laten zien, iets te laten zien van het Rijk dat komt. God heeft toch Zijn heilige Geest gegeven. De Geest waar de profeten van Spraken, van die laatste aan de ene kant toch zo heilrijke tijd. God heeft Zijn Geest uitgestort, maar wat hebben wij gedaan: we zijn vaak in slaap gevallen, we hebben Gods Geest tegengestaan, we begroeven het talent, en bedroefden de Heilige Geest.

Daarom een gevoel van onmacht, ja ook van onwil. Wie zijn wij? Wat hebben we gedaan? Wat doen we na vandaag meer dan praten?

Bekering is nodig. Vroeger leerden we dat is afkeer van de zonde, inkeer tot jezelf, heenkeer tot God. En daar werd natuurlijk ook mee bedoeld tot alles wat bij God be-hoort en van God is. Dus ook de schepping en zijn bedoeling er mee. Ook de wereld en Zijn plan. Nogmaals, bekering is nodig, in de diepste en breedste zin van het woord.

In het boek Handelingen lees je dat de eerste christenen „het volk van de weg” werden genoemd. Christenen werden in het begin geassocieerd met een bijzonder levenspa-troon. Hun geloof bracht een van andere te onderscheiden levensstijl mee, een proces dat voor iedereen zichtbaar was. Het geloof van de discipelen had duidelijk maatschap-pelijke gevolgen. Ze stonden bekend om de wijze waarop ze leefden en uiteraard ook om wat ze geloofden. Die twee waren verstrengeld: „volk van de weg”.

Was het slechts een visioen hoe dat ooit zal zijn? Of altijd weer een leerschool voor ons? Meer dan ooit worden we er in onze tijd toe geroepen! Een weg, die bestaat in vechten en haasten!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.