+ Meer informatie

Energie behoefte in ons land voor 47 pct door aardgas gedekt

Versnelde aanleg leidingnet

3 minuten leestijd

De Nederlandse Gasunie vindt het in verband met de energiecrisis van groot belang dat een grotere flexibiliteit van haar leidingnet tot stand wordt gebracht. Aangezien de bouw van een installatie voor de opslag van vloeibaar aardgas is vertraagd, is de Gasunie genoodzaakt ruim 130 km hoofdtransportleiding, die in 1975 zou worden gebouwd, reeds in 1974 aan te leggen, zo blijkt uit het jaarverslag.

Elders in het verslag wordt opgemerkt, dat de werking van de wet op de ruimtelijke ordening bij de besluitvorming van de overheid ten aanzien van het verlenen van voor de bouw van leidingen en installaties zodanig vertragend kan werken, dat van een slagvaardig beleid nauwelijks meer sprake kan zijn. Het is dan ook niet meer mogelijk op korte termijn voorzieningen te treffen indien de prognose van de afzet hiertoe aanleiding geeft. Het gevolg van een en ander is dan ook dat ernstig afbreuk wordt gedaan aan de zo noodzakelijke zekerheid van de gasvoorziening.

De totale verkoop van gas door Gasunie zal in 1974 ongeveer 85 miljard m3 bedragen v.j. 69,7 miljard m3). De binnenlandse afzet ïal tot 43 miljard m3 stijgen (38,3 miljard m3). Voorts verwacht de Gasunie 42 miljard m3 (31,4 miljard m3) gas te exporteren. Door de overeenkomsten met Placid international. oil ltd. en een consortium onder leiding van Phillips petroleum company Norway betreffende de levering van gas uit resp. het Nederlandse en Noorse deel van het continentale plat, zal Gasunie een aantal voorzieningen moeten treffen. 
Er zullen leidingen in Groningen, o.a. vanaf het landingspunt in Uithuizen moeten worden gelegd. Gasunie zal compressorstations bouwen bij Eemshaven en Schinnen en daarnaast enige regionale transportleidingen aanleggen, o.a. voor de afvoer van gas uit putten in Drenthe en Overijssel. Het bedrijf zal in overleg met andere belanghebbenden de in 1973 begonnen studies en het daarbij behorende onderzoek met betrekking tot een betere benutting van de beschikbare energie verder voortzetten. Gasunie tracht door een actief Inkoopbeleid beslag te leggen op aanvullende hoeveelheden aardgas. Naast gas uit velden in het westen en oosten van Nederland hoopt men binnen enkele jaren gas uit het Noorse en Nederlandse deel van het continentale plat te ontvangen. Daarbij wordt uiteraard getracht verdere hoeveelheden aan te kopen.

INKOOPBELEID

De inkoopprijzen voor aardgas stijgen als gevolg van schaarste snel. Gasunie zal daarom het voor Nederland noodzakelijke Inkoopbeleid slechts economisch kunnen verwezenlijken indien het prijspeil in Nederland aan dit niveau wordt aangepast. Men tracht de vraag zoveel mogelijk te beperken door een efficiënt gebruik bruik te propageren.
Ook in 1973 zette de krachtige ontwikkeling van de verkoop zich voort. De totale omzet in geld steeg van ƒ 2,7 miljard tot ƒ 3,5 miljard. In 1973 werd 47 procent van de totale binnenlandse energiebehoefte door aardgas gedekt. Van het deel waarin aardgas zou kunnen worden toegepast was dit ruim 73 procent.

De verkoop aan gasdistributiebedrij ven steeg van 15 miljard m3 tot 16,9 miljard m3. De stijging was beduidend lager dan in 1972 en duidt volgens Gasunie op een verzadiging van de markt. De directe leveringen aan de industrie beliepen 21,4 miljard m3 (19,1 miljard m3). Het grootste deel ging naar elektrische centrales. De totale geëxporteerde hoeveelheid steeg van 23,8 miljard tot 31,4 milard m3. In 1973 werden geen nieuwe contracten met buitenlandse afnemers afgesloten. Er werd een overeenkomst met Placid gesloten waarbij gedurende ongeveer 20 jaar vermoedelijk ruim twee miljard m3 aardgas per jaar aan Nederland zal worden geleverd. De levering zal in 1975 beginnen.

Samen met enige Europese gasmaatschappijen onderhandelde Gasunie met Sonatrach sa in Algiers. Er wordt gedacht aan levering aan Nederland van zes miljard m3 aardgas per jaar. Het gas zal in vloeibare vorm vanuit Algerije worden aangevoerd. De levering zou aan het einde van de zeventiger jaren kunnen beginnen. 

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.