+ Meer informatie

Kleine verschuivingen bij raadsverkiezingen

IN ELBURG EN OLDEBROEK

4 minuten leestijd

ELBURG/OLDEBROEK — Gisteren zijn de gemeenteraden gekozen van de Veluwse gemeenten Elburg en 01debroek, zoals zij vanaf 1 augustus a.s. gevormd zullen zijn. Met ingang van deze datum zijn namelijk de huidige gemeenten Elburg en Doornspijk samengevoegd. Het dorp 't Harde, dat thans nog deels tot Oldebroek behoort, zal dan geheel tot Elburg behoren.

In verband met deze grenswijziging — het sluitstuk van een reeks gemeentelijke herindelingen op de Noordwest-Veluwe — vonden op woensdag 29 mei jongstleden, de dag waarop overal in het land de gemeenteraden gekozen werden, geen verkiezingen plaats. 
Erg grote verschuivingen deden zich bij deze raadsverkiezingen niet voor. In Elburg kwam de PvdA van 1 op 3 zetels. Daar stond echter tegenover dat bij de verkiezingen In 1970 in de gemeente Doornspijk de progressieve combinatie Doornspijk uitkwam en toen 19,4 procent van de stemmen opeiste, goed voor 4 zetels.
De VVD kwam van geen op, drie zetels. De meeste stemmen voor deze partij zijn vermoedelijk uit Elburg, waar bij de vorige verkiezingen de partij Elburg 2000 aan de verkiezingen deelnam. Zij kreeg toen 8,6 procent van de temmen en 3 zetels. 

SGP-ELBURG

De SGP in Elburg ging 1 zetel achteruit. Volgens lijstaanvoerder J. C. Bezemer is dit in de eerste plaats te wijten aan de afstoting van Oosterwolde (ruim 90 procent SGP stemmen) naar Oldebroek. Daarfiaast moest de SGP ook wel 'wat stemmen afstaan aan de partij Algemeen belang die de vorige verkiezingen nauwelijks aan bod kwam, maar deze keer een zetel bemachtigde. Deze partij is sterk verwant met de SGP en CHU. 
Om een vergelijking van de uitslagen van woensdag met voorgaande verkiezingen mogelijk te maken, heeft een herberekening plaats gehad van de uitslagen van de raadsverkiezingen van 1970 en de statenverkiezingen van 27 maart 1974. 
Daarbij 
is er van uitgegaan, dat bij die verkiezingen de herindeling reeds was geëffectueerd. De herberekening was mogelijk, door hergroepering van de uitslagen per stembureau. Gezien de uitslag zal het op vrijdag 2 augustus, als de wethouders zullen worden gekozen, de vraag worden of er twee dan wel drie wethouders gekozen kunnen worden. Komen er drie wethouders dan moet een keuze gemaakt worden uit een combinatie van AR/CH, VVD en SGP als afspiegelingscollege dan wel een combinatie AR/CH, VVD en PvdA. De grote vraag hierbij is natuurlijk of de confessionele partijen zullen kiezen voor een wethouder uit het progressieve kamp of een SGP'er. Wie als SGP-wethouder zal worden voorgedragen is nog niet bekend. Als SGP-lijstaanvoerder fungeerde de heer J. C, Bezemer, directeur van de Ohr. Mavo in Elburg. Als tweede op de lijst staat echter de huidige wethouder van Doornspijk. Het lijkt vrij zeker dat de behoudende AR/CH-fractie niet direct zal kiezen voor een PvdA-bestuurder. De tijd zal het echter leren.

OLDEBROEK

De uitslag m Oldebroek vertoonde in verhouding met herberekende cijfers van vier jaar geleden enkele kleine wijzigingen. De PvdA boekte 1 zetel winst ten koste van Algemeen Belang. De Geref. kiezers behaalden 1 zetel ten koste van het GPV, terwijl de SGP ondanks stemmenwinst door, toevoeging van Oosterwolde tot Oldebroek toch in het overige deel van de gemeente iets achteruit ging. Toch wist men via een restzetel de vier stoelen in de raad te behouden. In de nieuwe gemeente Oldebroek kwam de CHU-wethouder Lonkhorst via een eigen lijst toch in de raad terug. Hij behaalde 427 stemmen. Z'n eigen partij had hem bij de kandidaatstelling gepasseerd.

Tot nu toe zijn In Oldebroek slechts 16 zetels verdeeld. De laatste restzetel zal vrijdag a.s. bij een openbare zitting van het hoofdstembureau in Oldebroek geloot worden tussen pvdA en de combinatie AR/CHU. De beide partijen kregen 1996 stemmen. Ze hebben dus beide een rest van 124 stemmen. In Oldebroek maakt de SGP weinig kans op een wethouderszetel. SGP-secretaris Spijeboer vertelde dat de AR/CH wel toezeggen dat zij een geschikte kandidaat zullen Steunen, maar „als puntje bij paaltje komt, dan laat men het toch afweten." Overigens gaf de SGP-secretaris wel toe dat geen geschikte kandidaat voorhanden was. De wethoudersposten zullen dan ook wel worden Ingenomen door de AR/CH en PvdA, die beide even groot zijn.
[voor tabel zie PDF]

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.