+ Meer informatie

VAN DE REDACTIE

2 minuten leestijd

Telkens wordt ons gevraagd: hoe gaat het toch met Ds. Baan? Dat doet ons goed. Daar blijkt uit, dat met ons mede-redactielid wordt meegeleefd.

Nu, we kunnen gunstige berichten doorgeven. We hebben hem bezocht in zijn nieuwe woning te Driebergen, Van Heeckerenlaan 7, (tel. 03438-34 34).

Ds. Baan maakt het thans redelijk goed. Hij heeft wat meer kracht en zo is de begeerte opgewekt om zo mogehjk weer enige ambtelijke arbeid te verrichten en bijdragen voor ons blad te leveren. Dat kan nog wel even duren, maar we koesteren toch de hoop, dat, als de Heere ook verder de middelen zegent, deze wens in vervulling zal gaan. Dat zal velen verheugen. Daar houden we ons van overtuigd. De Heere gedenke hem verder in Zijn gunst.

We vragen ook nog eens aandacht voor de prekenserie Van Recht en Genade. Er moeten tenminste 100 nieuwe abonnees komen om een enigszins sluitende exploitatie te geven. De laatste weken hebben zich ruim 20 abonnees aangemeld. We zijn dus wat dit betreft op de goede weg, maar het einddoel is nog niet bereikt. Het zou zijn te betreuren, wanneer deze uitgave zou moeten worden stopgezet. Elk jaar komen er in deze serie, die maandehjks verschijnt, 9 preken m voor van de predikanten, die medewerken aan ons blad.

Wie wil nog abonné worden? Men kan zich bij mij melden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.