+ Meer informatie

Minister Tuijnman houdt voet bij stuk in HlM-zaak

3 minuten leestijd

DEN HAAG — Minister Tuijnman van Verkeer en waterstaat houdt vast aan zijn weigering om het rijdend personeel van de Haagsche tramweg maatschappij een ongemakkentoeslag van zes procent te betalen nadat dit personeel als gevolg van

een functiewaarderlngsonderzoek in een hogere salarisschaal is geplaatst.

Volgens Tuijnman zijn de ongemakken waarvoor de toeslag werd uitgekeerd verwerkt in de nieuwe functiewaardering en zou het blijven uitkeren van de toeslag neerkomen op een salarisverhoging. Bovendien zou er volgens hem een olievlekwerking van uit gaan naar de andere bedrijven van openbaar vervoer, die het rijk tussen de 50 en zestig miljoen gulden per jaar zou gaan kosten. Tuijnman zei dit dinsdagmiddag in een mondeling overleg met de vaste Kamercommissie voor Verkeer en waterstaat, die bijeen was geroepen in verband met de staking over deze zaak bij het Haagse openbaar vervoer.

Hoewel de directie van de HTM bereid is de toeslag uit te betalen meent Tuijnman dat hij gerechtigd is in deze zaak in te grijpen, omdat het rijk de verrekening van de verliezen van het openbaar vervoer voor zijn rekening neemt. Woordvoerders van CDA, PvdA', D'66 en CPN zetten vraagtekens bij de vraag of Tuijnman zich wel zo detaillistisch met overeenkomsten tussen werkgevers en werkneijiers in het openbaar vervoer zou moeten bezighouden. CDA-woordvoerdèr Van Zeil drong aan op een zo spoedig mogelijk overleg — liefst binnen 48 uur — tussen alle betrokkenen bij het conflict.

Op vragen van de zijde van CDA en PvdA waarom het niet-rijdend personeel de toeslag, ook na hogere inschaling, wel kreeg uitbetaald, zei Tuijnman dat daarvan geen sprake was. Volgens hem krijgt het technisch personeel een zogenaamde produktiviteitstoeslag, omdat ook andere technische ambtenaren in dienst van de gemeente Den Haag een dergelijke uitkering krijgen. Het administratieve personeel van de HTM krijgt volgens Tuijnman geen extra uitkering meer boven het huidige salaris.

Tuijnman toonde weinig waardering voor het besluit van de Haagse gemeenteraad maandagavond om het rijdend personeel, van de HTM de komende _ maanden toch de ongemakken toeslag" uit te keren. Er worden dan volgens hem bedragen uitgekeerd die later toch weer verrekend moeten worden. Van verschillende kanten uit de kamer werd Tuijnman aangewreven dat hij bezig is zich te bemoeien met een zaak die geregeld :s in de CAO, die is overeengekomen tussen de HTM-directie en het personeel. Tuijnman ontkende dat.

Het functiewaarderingsonderzoek is aangekondigd in de CAO en gezien de financiële betrokkenheid van het rijk ligt het volgens hem voor de hand dat de consequenties van het onderzoek worden voorgelegd aan de minister van Verkeer en waterstaat. Hij voerde aan dat minister Albeda van Sociale zaken het in dezen volledig met hem eens was.

Muurvast

Minister Tuijnman gaf niet aan hoe hij uit de huidige impasse denkt te komen. Nu besloten is de staking bij de HTM nog enige dagen voort te zetten zit de zaak volgens PvdA-woordvoerder Castricum-muurvast. Ook mevr. Lambers (D'66) vroeg zich af wat Tuijnman in de nu ontstane situatie gaat doen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.