+ Meer informatie

Over Psalmen zingen

4 minuten leestijd

RONDKIJK

Onze Geref. Gemeenten staan er om bekend, dat er plechtstatig gezongen wordt. Men zegt van „het langzaamst" van vrijwel alle kerkgroeperingen in ons land. De ene gemeente maakt hierin wel enig verschil met de andere, het is er maar naar, hoe de organist ingesteld is. Vele organisten hebben les gehad van musici, die dat „slepende" zoals zij dat noemen niet moeten, en er tempo! tempo! inhameren. Wanneer zo'n organist dan op een orgel van de Geref. Gemeente terecht komt, moet hij er terdege rekening mee houden, dat hij zich aan de gewoonte van de gemeentezang aanpast. Doet hij dat niet, speelt hij te vlug, dan is meestal een reprimande van de kerkeraad het gevolg.

Wanneer mensen, die een andere liturgie gewoon zijn onze kerken bezoeken, valt de samenzang der gemeente en hun wijze van zingen, hun direct op. Dat was ook het geval met de hervormde predikant ds. J. T. Doornenbal uit Oene (Veluwe) die de intrede van ds. C. Hegeman te Genemuiden meemaakte. In de Kerkbode van de classis Harderwijk gaf hij daarover de volgende ontboezeming:

, , En dan dat zingen! Langzaam, plechtig, een orkaan van stemmen, gedragen door het orgel, het was als een apotheose, een aanbidding van het Lam in de-triuviferende kerk, machtig en meeslepend, zo anders dan het magere, oneerbiedige en rommelige zingen in de meeste kerken tegenwoordig. Ik mag hopen, dat ik nog eenmaal aan het eind van mijn dagen terecht kan in een gemeente war ze psalmen kunnen zingen, voor mijn part met alle mogelijke gedraai en gebrek van het ene woord naar het andere, maar waar je tenminste bij denken kunt en waar je nog eens ontroerd onder wordt. Ik haat Oene om dc manier waarop er gezongen wordt. Zelfs op de jongelingsvereniging, waar ik tegenwoordig ook al het orgel moet spelen, lijn ze al aan het derde woord als ik nog aan het eerste ben, en dan moet ik er wel met een vaart achteraan. Zuchtend uit de grond van, mijn hart, terwijl ik meezing.

Maar ik dwaal weer be'noorlijk af. Ik wou alleen maar zeggen, dat ik nooit een afgescheiden dominee hoop te worden, maar in één opzicht wou ik dat ik het was. Of liever, dat mijn gemeente leven mocht uit de geest der oude psalmen, om ze dan weer te zingen zonder te le vermoorden."

„Zonder ze te vermoorden'', dat is juist gezegd. Want in vele kerken worden de psalmen vermoord. Uw rondkijker heeft, eens een dienst in een Gereformeerde Kerk meegemaakt, waar het zingen zó vlug ging, dat hij nauwelijks tijd had om adem tc halen! Óp zijn zachtst gezegd is dit zeer oneerbiedig, daar gaat niet de minste stichting van uit. De psalmen worden dan afgerammeld en opgedreund, vlugger nog dan men ze bij het lezen uitspreekt. Die kant moet het met het psalmen-zingen in onze gemeenten niet heen! Men kan het o.i. ook té langzaam doen, het gaat er om de juiste middefmaut. te handhaven.

Er zi^n nicveel gemeenten mee. - , di - geen orgel bezitten. De „voorzanger'' heeft vrijwel overal afgedaan. Over die voorzangers zou heel wat. te vertellen zijn! We hebben het v/'-l meegemaakt, dat een heel andere wijs werd ingezet, dan do betreffen:1e psalm betrof, waar de gemeente dan een heel eind mee achteraan sjokte. Totdat het na enkele regels niet meer ging. En de voorzanger met een ssst.... ssst.., de enkele nagalmers moest bedwingen en opnieuw inzette. Dat was ook niet stichtelijk.

Weet ge wat het grote gebrek is? Dat er thuis geen psalmen meer worden gezongen. Wanneer men vroeger op zondagavond in onze dorpen door de straat liep, hoorde men psalmgezang' schier van huis tot huis. Thuis gekomen na de kerkdienst, zong men er lustig op los, wat niet alleen stichting gaf in het. gezin, maar ook de zangkunst bevorderde. Soms wel vierstemmig, wat heel mooi klonk. Dat is nu uit dc tijd. Men zou zich schamen, dat het de buren hoorden! Maar men schaamt zich niet als de radio aan staat!

Wijlen ds. Kersten zei eens in een preek: „Volk, zingen jullie nog wel eens? In de hemel zullen wij met de verloste schare altijd zingen en dc hallels uitjubelen voor de Troon des Lams." Daar zal hier wat van moeten geleerd. Wie wat van dat zingen verstaat zal dit zeker eerbiedig en met ernst en niet op een afraffelende wijze doen.

RONDKIJKEN.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.