+ Meer informatie

Vraag kleine woningen in Hardinxveld-G'dam

Alblasseiiraaiil Jaarverslag Woningbouwvereniging

3 minuten leestijd

HARDINXVELD-GIESSENDAM — Verschenen is de voorjaarseditie van „Rijnstraat", een periodiek van de woningbouwvereniging „HardinxveldGiessendam". (Het kantoor en werkplaatsen van de enige werkbouwvereniging in deze gemeente staat aan de Rijnstraat). Dit altijd gelegen document omvat deze keer voornamelijk een terugblik op de feiten en omstandigheden van het afgelopen jaar.

baden), maatschappelijke voorzieningen, onderwijs, dienstverlening, notaris, kerkelijk leven en middenstand.

Index
Het opzoeken wordt vergemakkelijkt door een trefwoordenregister wat achterin is opgenomen. Ook geeft men een index van de adverteerders in deze nieuwe gemeentegids.

Bij de gemeentegids is een speciale kaart gedaan waarop wijzigingen geschreven kimnen worden die de gemeente in een volgende uitgave hoopt te verwerken.

Zo blijkt dat het aantal leden in 1980 met 24 is toegenomen zodat het totaal op 364 kwam. Het aantal full-time medewerkers van de vereniging bedraagt 22. Het totale woningbezit bedroeg vorig jaar 1678 stuks en 28 garages. Er werden in 1980 totaal 195 woningen toegewezen.

Per 1 januari 1981 stonden er totaal 546 woningzoekenden ingeschreven. In 245 gevallen speelde daarbij een rol inwoning, huuropzegging, slechte woning, afbraak of het wonen in een woonark. In 1979 gevallen waren de woningzoekenden in bezit van zelfstandige huisvesting. En bij 122 ging het om economisch gebondenen.

Men wil var! de woningbouwvereniging, in het kader van de financiële mogelijkheden het bestaande woningbezit zo goed mogelijk onderhouden. Een en ander wenst men te doen in een goede verstandhouding met de bewoners(sters).

Mede tengevolge van het preventief onderhoud liep het aantal klachtenmeldingen in 1980 met ongeveer 100 terug in vergelijking met 1979. In 1980 werden ongeveer 220 woningen geheel geschilderd en 146 kregen een bijwerkbeurt. Van 60 woningen werden de kozijnen gewijzigd of gerepareerd, terwijl er 180 nieuwe ramen en 135 nieuwe deuren werden aangebracht. gonnen en rond de bouwvakvakantie dit jaar hoopt men met dit werk gereed te zijn. De officiële oplevering vond plaats van het bejaardencentrum „De Wielinghof" op 19 september 1980.

Kleine bouw

Gebouwd werden voorts 32 premie-verkoopwonini gen en 64 woningwetwol ningen. Er is een toeneJ mende vraag naar woninj gen voor 1 of 2 persoons| huishoudens, zo staat in het jaarverslag. Van Boven-Hardinxveld staan ei totaal 28 ingeschreven eri van Neder-Hardinxveld totaal 85. Het zijn niet al^ leen jonge mensen, maal ook ouderen. Geconclun deerd wordt dat de eerst-i volgende bouw te Neder4 Hardinxveld gericht zal moeten zijn op de 1 en 2 persoonshuishoudens. ] De woningbouwvereni-i ging wil op korte termijn bij het gemeentebestuur een aanvraag indieneri voor locaties ten behoeve van de bouw van zo'n 92 nieuwe woningwetwoningen. Wat betreft die locaties gaan de gedachten uit naar IA (gelegen tussen de Peulenstraat en de Wieling en vak IV (gelegen tussen bejaardencentnmi Dé Wielinghof en de Wiel) van het bestemmingsplan Giessendam. Vooral in vak rV wil de woningbouwvereniging huizen bouwen voor 1 en 2 persoonshuishoudens.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.