+ Meer informatie

TER OVERWEGING

3 minuten leestijd

B. van der Ros (red.), Geschiedenis van de christelijke dagbladpers in Nederland. Uitg. Kok, Kampen. 373 blz. f 69,-.

In een tijd dat voor velen met het woord “verzuiling” ongeveer het ergste wordt aangeduid dat de Nederlandse samenleving kon overkomen, en derhalve “ontzuiling” welhaast het hoogste ideaal is dat men zich denken kan, is dit boek verschenen dat gewijd is aan de “zuil” van de christelijke dagbladpers. De geschiedenis van de pers die hier beschreven wordt, laat zien dat de “ontzuiling” ook deze “zuil” niet ongemoeid heeft gelaten, naar haar ààrd ten báte van de zogenaamde algemene oftewel “neutrale” pers (om in feite, een culturele kaalslag plegend, de “neutraliteit” het monopolie van ènige “zuil” te bezorgen?). Het ontzuilingsproces zoals dit boek het noemt (blz. 110) dat zich in de jaren vijftig inzette, liet steeds minder plaats voor een protestants-christelijk dagblad, zodat van de rijke verscheidenheid die er in Nederland was ontstaan, momenteel maar weinig is overgebleven. Afgedacht van de nieuwkomers (Reformatorisch Dagblad en Nederlands Dagblad) rest eigenlijk alleen nog het Friesch Dagblad, daar Trouw praktisch niet meer prefereert tot de protestants-christelijke zuil gerekend te worden (de zurige reactie van Trouw op dit boek maakt dat wel duidelijk!) Het is te waarderen dat in deze situatie een poging is gedaan de geschiedenis van een aantal van deze dagbladen te beschrijven. De redactie zelf beschreef de geschiedenis van De Standaard, De Zeeuw, Nieuwe Provinciale Groninger Courant, De Banier, Trouw en Reformatorisch Dagblad - een “fan” van dr. Kuyper is hij bepaald niet! -, dr. G. Puchinger die van Nederlandsche Gedachten en De Nederlander (red. Groen van Prinsterer), G.J. Breuker die van De Graafschapper, Friesch Dagblad en Nederlands Dagblad, dr. J. Wieten van De Nederlander en De Nieuwe Nederlander (chr. hist.), dr. E. Diemer van De Rotterdammer-kwartetbladen en J.J. Tevel die van het Zeeuws Dagblad. Met Breuker schrijft de redacteur dan nog een betrekkelijk kort hoofdstuk over de christelijke regionale bladeren en over het feit dat “bijna alle christelijke nieuwsbladen verdwenen” zijn (Nederland moet er zo’n 150 rijk zijn geweest - 336). Of deze ooit hun geschiedbeschrijving krijgen? En niet te vergeten de christelijke weekbladen, tijdschriften en dergelijke? Niet elk van bovengenoemde dagbladen is even diepgaand en degelijk beschreven. Er is veel verschil in opzet en inhoud tussen de verschillende beschrijvingen. De ene beschrijving is gedetailleerder en/of zakelijker dan de andere; soms blijkt de persoonlijke betrokkenheid vrij groot en wordt de subjectieve beoordeling niet verzwegen. Maar voor wie geïnteresseerd is in de “zuil” van de christelijke dagbladpers, betekent deze uitgave een welkome bron van informatie. Misschien had het toch wel zin dat - althans vroeger - op huisbezoek de keus van de krant ter sprake werd gebracht.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.