+ Meer informatie

Zoveel hoofden

3 minuten leestijd

Deze rubriek is bedoeld om te reageren op de redactionele inhoud van Terdege. Uw bijdrage mag niet langer zijn dan 175 woorden en moet voorzien zijn van de titel van deze rubriek en uw naam en adres. Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat wij met de inhoud daarvan instemmen. De redactie behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen bepaalde reacties in te korten of niet te plaatsen.

Samen op Weg (2)
Hierbij een reactie op het schrijven van A. Wilschut in Terdege van 15 juni op het artikel van ds. De Vries over Samen op Weg. Ik moet opmerken dat hij van de zorg die deze predikant over deze zaak heeft, weinig begrepen heeft. Ds. De Vries zou niet tegen Samen op Weg zijn als dit zou leiden tot een samen terug naar de zuivere verkondiging van Gods woord. De heer Wilschut vraagt of de kerkorde van 1951 uit de mensen is of uit de Heilige Geest. Wij durven stellen dat de kerkorde van 1951 als zodanig is opgesteld dat men hiermede alle kanten op kon, voor het behoudende deel der Hervormde Kerk is hierop op verschillende punten nogal wat af te dingen. De nieuwe kerkorde die nu voor ons ligt gaat in dit opzicht nog mijlen verder af van de zuivere verkondiging van het Woord. Het moet hierin immers mogelijk zijn dat je belijdend lid van deze kerk kunt zijn als je de maagdelijke ontvangenis van Christus en Zijn opstanding uit de doden niet meer gelooft. Hem alleen ziet als een voorbeeld om naar te leven, en niet meer te geloven dat de Bijbel het door Gods Geest ongegeven onfeilbaar Woord is. Er moet immers in geschrapt kunnen worden, want hoe kunnen wij onder de huidige omstandigheid Leviticus 18:22 en Romeinen 1: 26 en 27 laten staan als wat hier omschreven wordt in deze kerk goed gepraat wordt. Weliswaar wordt voor hen die de oude waarheid toegedaan zijn nog een plaats gelaten om in de nieuwe vorm van de kerk te blijven, maar dan moet men meegaan onder de nieuwe kerkorde. Dit kan echter niet, zelfs niet al zou deze op diverse punten in onze richting gewijzigd worden. Deze kerkorde dient door ons in zijn geheel te worden afgewezen, het neen van Putten zal nu het antwoord moeten zijn. Ik zou de heer Wilschut willen aanraden de Heidelbergse Catechismus eens goed te bestuderen en de uitleg die de oudvaders hiervan geven, misschien dat dat hem tot andere gedachten brengt en tot meer begrip voor de zorg die ds. De Vries en velen met hem in onze kringen hebben.
E. Grinwis, Ouddorp

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.