+ Meer informatie

Paasappèlwoord: vertelt het allen dat Hij leeft

Jongerenontmoeting in Schoonhoven

4 minuten leestijd

SCHOONHOVEN — Het Provinciale Centrum van de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbonden in Zuid-Holland organiseerde in Schoonhoven, op Tweede Paasdag opnieuw een jongerenontmoetingsdag gevolgd door een appèldienst.

Meer dan driehonderd jongeren waren naar Schoonhoven gekomen om het programma met als onderwerp „Ik alleen" te beluisteren.

Het thema, ingeleid door de heer N. Belo, provinciaal jeugdwerkleider, werd verder uitgewerkt door jeugdgroepen uit Moerkapelle en Capelle a/d IJssel, die verschillende facetten van het thema op hun eigen manier belichtten.

Klankbeeld
Tussen de bijdragen van de jeugdgroepen door werden twee diaklankbeelden vertoond. Het eerste klankbeeld droeg alt titel: „Eenzaam... of samen één?" terwijl het tweede klankbeeld als opschrift „Ik alleen" droeg.

Het programma werd afgewisseld met optreden van zanggroep „Rejoice" uit Genemuiden.

Op het programma stond bovendien, behalve veel samenzang, een korte bijbelstudie naar aanleiding van Johannes 5 vers één tot en met negen.

Het bijbelverhaal van de kranke van Bethesda was gedeeltelijk uitgewerkt voor de ruim 350 jongeren (ongeveer honderd meer dan vorig jaar) en van vragen voorzien. In kleine groepjes werden de vragen en antwoorden besproken.

Na de broodmaaltijd ging iedereen naar de Schoonhovense Bartholomeuskerk waar men het traditionele jaarlijkse Paasappèl hield. Mede voor deze dienst was het restauratieschema van de kerk veranderd zodat de dienst toch in deze oude hervormde kerk kon worden gehouden

Appèl
Een volle kerk luisterde naar de Verenigde Koren onder leiding van Poula de Gier. Jan Bonefaas bespeelde het orgel.

Het appèlwoord over het thema „Ik alleen" naar aanleiding van Johannes 20:16: „Jezus zeide tot haar: Maria! Zij zich omkerende, zeide tot Hem: Rabbouni! hetwelk is gezegd: Meester", werd uitgesproken door ds. A. C. Kortleve, hervomd predikant van Benschop.

Op die eerste Paasdag in Jeruzalem, aldus de Benschopse predikant was er ook iemand dié zeggen kon „Ik alleen". Dat was Maria Magdalena. Als deze vrouw gaat kijken of zij Jezus ook ziet blijkt het lichaam van de Heere Jezus weg te zijn. Maria is alles kwijt. Jezus, die haar van de duivelen bevrijd had is weg. Maria blijft alleen achter. Zij had er, zo vervolgde ds. Kortleve, nog niets van verstaan.

Maar zo hield hij de aanwezigen voor: „Hoe is met ons gesteld? Mogen wij het ook weten dat Hij licht en uitkomst gegeven heeft?"

Misschien herkennen we ons in die vrouw die alleen bij het graf van Jezus stond. Voor haar was die tuin een doolhof. Zij had geen inzicht en geen uitzicht. Voor Maria was alles op het „ik" gericht. Als wij ook met onszelf zo bezig zijn raakt alles geblokkeerd. Velen zijn er, zo zei ds. Kortleve die met zichzelf vastgelopen zijn. Misschien zitten die wel in de kerk. Mensen, jonge mensen die met niemand kunnen praten over dingen van geloof of ongeloof.

Maria heeft overigens ervaren, zo klonk het in het appèlwoord dat het de grootste eenzaamheid is zonder Heere en zonder Heiland te leven, want de Heere is weggenomen.

Zonder God
De Benschopse predikant betoogde dat de Heere is weggenomen uit onze wetgeving. Hij is weggenomen uit onze massamedia en uit onze samenleving. Is Hij ook weggenomen uit onze gezinnen en uit onze harten? Is dat niet de diepste oorzaak van ons alleen zijn? Maar Jezus kan helpen. God kent de naam van Maria. Hij kent ook onze naam. En als iemand je naam kent dan ben je niet meer alleen, zei ds. Kortleve. Jezus roept iedereen. Hij riep je al bij de doop. Reeds daar was je naam bij God bekend. Maar wie weet het al dat hij gered is uit de dood? Dat is het belangrijkste in ons leven.

Jezus alleen
Het gaat niet om „Ik alleen' maar om Jezus alleen. Jezus alleen had en heeft het laatste woord. Maria dacht dat de Heere nu voor haar alleen was. Nee, zegt de Heere Jezus: Ik vaar op tot Mijn Vader en uw Vader. God geeft ons ook elkaar. Vertrouw op de opgestane Paasvorst want Hij alleen kan dat geknakte riet helpen. Ga dan heen, zo besloot ds. Kortleve het appèlwoord, vertelt allen dat Hij leeft.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.