+ Meer informatie

Eerste taak wordt bouw raadhuis

NIEUW COLLEGE B. EN W. IN ERMELO

3 minuten leestijd

(Van een onzer verslaggevers) Een klein uur slechts hadden de 17 raadsleden van de nieuwe gemeente Ermelo nodig om hun drie wethouders te kiezen. Het werden de heren Th. J. Rikkers (CHU), F. A. J. Balvers (Gem. Bel.) en K. Paulus (ARP). Alleen de laatste heeft zitting gehad in het vorige college van wethouders.

De CHU, Gemeentebelangen een combinatie van VVD en KVP, en de ARP hebben in de raad ieder vijf zetels, de rest van de zeventien worden bezet door SGP'ers. Tijdens de debatten ging men van het principe uit dat de raad moest zorgen voor een weerspiegelin-g van de gemeenteraad. De verkiezing leverde door de zetelverdeling geen moeilij'kheden op, temeer daar in plaats van twee teams drie wethouders werden gekozen door het overschrijden van de grens van 20.000 inwoners door de nieuwe gemeente Ermelo, na gehouden contact met Gedeputeerde Staten.

Waarnemend burgemeester H. J. Langman hield in deze eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad een nieuwjaares.peech waarin hij hoopte dat de bestuurbaarheid van de gemeenten Ermelo en Nunspeet door de splitsing zou zijn vergroot en dat Ermelo in het kader van de regio beter zou kunnen groeien. Burgemeester Langman, opnieuw benoemd voor zeer korte termijn a!s waarnemend burgemeester van Ermelo en Nunspeet, zal zich hoogst waarschijnlijk over enkele weken terug kunnen trekken aangezien de benoeming van zijn opvolgers volgende week wordt verwacht. Voor Ermelo dat o.m. Speuld, Horst, Thelgt en Ermeio omvat, wordt gedacht aan een CHU'er betreffende Nunspeet wordt wel een SGP-burgemeester een kans gegeven.

Het nieuwgekozen college kan zich meteen wijden aan- de begrotin^gsstukken. Het voornaamste onderdeel daarvan betreft de bouw van een nieuw gemeentehuis dat dringend nodig is door de spreiding van het gemeentelijk apparaat. De gemeentesecretarie, voorheen te Nunspeet, is nu gehuisvest in de ruimte van de dienst gemeentewerken aan de Harderwijkerweg en de dienst gemeentewerken moet het doen met een noodgebouw aan de Stationsstraat 4.

Voor commentaar op hvm verkiezing waren alle drie wethouders telefonisch niet bereikbaar; wethouder-af A. Lobbezoo (SGP) was wel blij dat een groot stuk verantwoordelijkheid van zijn schouders was afgegleden. Het is bijzonder moeilijk, zo zei hij, om vanuit een principiële stellingname in een gevarieerd college toch een juiste koers te blijven varen, hoewel men wel eens moet schipperen. Bovendien kan de SGP ongebonden haar stem laten horen, daarbij gesteund door enige verkiezingswinst die de SGP in Ermelo van één op t ee zetels bracht. Anderzijds, zo vond de heer Lobbezoo, is het jammer dat achter de schermen geen druk meer kan worden uitgeoefend: het is gemakkelijker invloed in een preadvies van B. en W. als wethouder te hebben dan dat als raadslid te bes rijden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.