+ Meer informatie

BIOSCOOPBEZOEK

2 minuten leestijd

(2)

De film is een uiting van kunst.

'Een acteur tracht in zijn tooneelspel de aandacht van de bezoekers zoo te boeien, dat voor hun geest het opgevoerde stuk werkelijkheid wordt en zij het als het ware, opnieuw doorleven. Een tooneelgezelschap kan echter alleen maar een aantal bedrijven, bepaalde episoden opvoeren.

Bij de passie-spelen, het laatste lijden van den Heere Jezus, gaat men nog verder.

Op een terrein, dat zich daarvoor speciaal eigent, wordt de kruisweg, zooals deze in werkelijkheid is, zoo getrouw mogelijk nagebootst. Enkele honderden spelers nemen eraan deel, om het laatste lijden, den aanschouwers voor te stellen.

Hoe voortreffelijk er soms ook gespeeld mag worden, (wij spreken in de taal van het tooneel) aan het tooneelspel en de passiespelen enz. zijn bezwaren verbonden. De kosten zijn zeer hoog en het blijft altijd, het vertoonen van een gedeelte, terwijl zeer veel voorvallen uit het dagelijksclie leven vanwege de ruime niet kunnen worden opgevoerd.

De film komt nu hierin tegemoet. Als D.V. de Koninklijke Familie uit Engeland over komt, en de film-operateur krijgt gelegenheid, dan legt hij deze gebeurtenis op het doek vast, vanaf de aankomst tot aan liet vertrek.

Om de aantrekkelijkheid nog meer te verhoogen, en de film te vervolmaken, legt men zich toe op de geluidsfilm.

Een spreker ziet men niet alleen zijn gehoor toe spreken, néén, ook het gesprokene geeft men weer. Bij een zanghulde worden een of meer verzen gezongen. Kanongebulder nagebootst, enz.

De film wordt in hoofdzaak onderscheiden:

1. Vermakelijkheidsfilms.

2. Wetenschappelijke-, instructie-en schoolfilms.

3. Reclame-en bedrijfsfilms.

3. Opvoedkundige films.

5. Godsdienstige films.

Deze opsomming is lang niet volledig, wij zijn geen specialist op filmgebied. Het gaat hier echter om een algemeenen indruk. Over deze onderscheidingen D.V. een volgenden keer.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.