+ Meer informatie

Een heel smal bruggetje

3 minuten leestijd

Het kabinet Is over een heel smal bruggetje gegaan, zo typeerde Wolters, de vice-voorzitter van de CDA-fractie, gisteravond de gang van zaken. Die formulering was niet overdreven. Na moeizame besprekingen tussen de ministers, waarbij de de donkere wolken van een kabinetscrisis steeds lager kwamen te hangen, scheen gisteravond een oplossing bereikt te zijn. De ministers Kok en De Vries moesten alleen de details nog nader uitwerken.

Uiteraard waren daarmee niet alle problemen opgelost. Gemakkelijk kunnen er bij die nadere uitwerking allerlei verschilpunten opduiken die uiterst moeilijk te overbruggen zijn. Zeker minister Kok moet als PvdA-leider en bewaker van de schatkist, manoeuvreren op het scherp van de snede. Bovendien zullen de beide regeringsfracties zich ook In het bereikte compromis moeten kunnen vinden.

Eerst was er de kwestie van de wao, die gedurende de zomermaanden de gemoederen bezighield. Uiteindelijk werd daarover tussen de beide regeringspartijen een oplossing bereikt. Het voor de vakantie gesloten akkoord werd wat aangepast aan de wensen van de PvdA. Maar lang niet zover als de vakbeweging en de socialistische Tweede-Kamerfractie zouden willen.

Maar juist nadat eind vorige week een oplossing over de wao bereikt was, kwamen PvdA en CDA ineens scherp tegenover elkaar te staan op het punt van de koppeling. Gezien het feit dat het aantal uitkeringstrekkers in ons land sneller toeneemt dan het aantal werkenden, wilde het CDA de koppeling tussen lonen en sociale uitkeringen loslaten. De PvdA stond daar volstrekt afwijzend tegenover. Het leek wel alsof de PvdA (nu ze in de ogen van veel socialistische kiezers ten aanzien van de wao haar principes verloochend had) juist op dit punt haar sociale gezicht wilde laten zien.

Inmiddels is een compromis gevonden. De koppeling wordt wel losgelaten, maar tegelijkertijd komt er een fiscale lastenverlichting voor de lagere inkomens. Strikt formeel gezien heeft de PvdA dus verloren, maar tegelijkertijd kan zij er op wijzen dat er in de fiscale sfeer compensatie gegeven wordt voor hetgeen de uitkeringsgerechtigden door het loslaten van de koppeling minder zullen ontvangen.

Daarbij rijst uiteraard wel de vraag —en die is met name interessant voor de minister van financiën— hoe de gevolgen van die fiscale tegemoetkoming voor de schatkist gecompenseerd zullen worden. Er komt nu immers minder belastinggeld binnen dan anders het geval zou zijn.

Dat met deze compromissen, naar het zich thans laat aanzien, een kabinetscrisis vermeden wordt, is positief te waarderen. Het land is er niet mee gediend wanneer slechts zelden een kabinet de normale vierjaarlijkse periode uitzit en de kiezers veelal na een of twee jaar weer naar de stembus moeten om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen.

Beide regeringspartijen hadden ook geen belang bij een kabinetscrisis. Zeker de PvdA niet. Die staat nu in de opiniepeilingen op zo'n dieptepunt dat het uitgesloten is dat zij dat verlies in een paar weken of maanden zal inlopen. Tussentijdse kamerverkiezingen zouden de PvdA dus onvermijdelijk een aanzienlijk zetelverlies opleveren.

Door zich de laatste dagen in het kabinetsberaad hard op te stellen en het bijna op een breuk te laten aankomen, heeft de PvdA aan haar achterban laten zien dat zij heus nog wel haar partijtje meeblaast en beslist niet bereid is om over zich te laten lopen. Op die manier poogt zij de neergaande lijn In de opiniepeilingen weer om te buigen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.