+ Meer informatie

Parels uit het verleden

4 minuten leestijd

Gij hebt wellicht gehoord van de gierigaard, die zich verlustigde in de vele zakken met goud, die hij bezat, maar ze nooit opende en nooit gebruikte. Toen de dief nu het goud wegnam, en de zakken met keistenen vulde, was de vrek even gelukkig, als toen hij nog zijn geld had, want hij keek noch naar het ene noch naar het andere. En voorwaar, in zekere zin is het voor een onwetende volkomen hetzelfde, of hij de waarheid of dwaling aan zijn zijde heeft. Beiden zijn voor hem gelijk; dag en nacht zijn voor een blinde volkomen een.

Er zijn personen, die ronduit zeggen, dat de mens door iedere godsdienst wel zalig kan worden, zo hij slechts handelt naar het licht, dat hij heeft. Zijn dat dan geen zeer liefderijke mensen? Omdat ze het gezelschap van hen, die verdoemd worden, zo klein mogelijk wensen, maken zij evenveeel wegen naar de hemel, als er volgens de Schrift wegen zijn naar de hel! Dit is echter in tegenspraak met de leer van Christus, Die ons van geen andere weg ten leven spreekt, dan van Hem zeiven. „Ik ben de weg, en de waarheid en het leven."

De duivel wilde liever Eva aanvallen dan Adam, daar zij, naar hij dacht, het gemakkelijkst te verstrikken zou zijn; en van die tijd af, heeft hij dat immer gedaan. Hij tracht over de heg te kruipen, waar zij het laagst, en de weerstand waarschijnlijk het geringst is.

Het was een puntig antwoord, dat een schaamteloos mens gaf, toen men hem uit een huis der ontucht ziende komen, vroeg of hij zich niet schaamde om gezien te worden, terwijl hij uit zulk een slecht huis kwam. „Neen", zei hii, „de schande was om er in te gaan, maar het is eervol om er uit te komen." Het is erg genoeg, om in een dwaling te vervallen, maar veel erger is het om er in te blijven volharden. Het eerste bewijst, dat gij een zwak mens zijt, maar het andere maakt u de duivel gelijk, die heden nog van hetzelfde gevoelen is, als bij zijn eerste val.

In het hart van vele belijders zijn de waarheden niet als vaste sterren aan de hemel, maar als meteoren, die zweven in de lucht. Zij zijn niet als letters in marmer gegraveerd, maar geschreven in het stof, die door iedere ademtocht der verleiders uitgewist kan worden.

En terwijl gij de dienst des Woords bijwoont, moet gij even goed acht geven op het leerstellig deel van hetzelve als op de toepassing. Het eerste is nodig om een bevestigd Christen van u te maken, en het tweede om U een warm Christen te doen zijn. Immers, warme genegenheden, zonder degelijke kennis, zijn slechts als vuur in de pan wanneer het geweer niet geladen is. Wij zien, dat de Levieten het volk onderwezen in de wet, (Nehemia VIII : 7, 8.) Het planten gaat het nat maken vooraf, en zo behoort vermaning voorafgegaan te worden door onderwijs. En het volk behoort naar de zelfde methode te leren, als die waarin wij prediken.

Wees aan niemands oordeel gebonden, en wees voor niemands oordeel gebonden. Gij kunt het goud der waarheid wellicht wegen op de schaal Uws vaders, maar gij moet leven uit Uw eigen geloof, en niet uit het geloof van iemand anders. Streef er naar om de waarheid te zien met Uw eigen ogen.

Twist maakt de ziel troebel, en doet het stof van de hartstocht omhoog rijzen. Het gebed brengt een lieflijke kalmte in de geest, en brengt de hartstochten, welke door de twist werden opgewekt, tot bedaren. En ik houd er mij van overtuigd, dat men op een stille heldere dag verder zien kan, dan wanneer het sterk waait en de lucht bewolkt is. Als iemand veel spreekt en weinig rust, dan hebben wij reden te vrezen, dat zijn hersenen het niet lang zullen uithouden. En gewis als iemand veel spreekt en disputeert over de waarheid zonder een ootmoedige geest in het gebed om in de waarheid geleid te worden, dan kan God zo iemands hoogmoed rechtvaardiglijk straffen met een geestelijke verstandsverbijstering, zodat hij geen dwaling van waarheid kan onderscheiden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.