+ Meer informatie

Verwijten Belgische oppositie over crisis niet geheel billijk

Karakter en doelstelling Eyskens en Martens duidelijk verschillend

3 minuten leestijd

BRUSSEL — België heeft «n merkwaardige kabinetscri» is doorgemaakt, vooral doorlat ze zo kort was. Op dinsdag maart ontstond de crisis >mdat premier Martens zijn tntslag aanbood en op maanlagavond 6 april kwam er eeds een einde aan toen door iet paleis werd bekendgenaakt dat er een nieuwe regeing gevormd was, de regeringÊyskens.

Later in de week kwam het afleggen ^an de regeringsverklaring en na een jewogen discussie daarover spraken ie Kamer en de Senaat hun vertrouwen uit. Zowel Martens als Eyskens !)ehoort tot de CVP, de Vlaamse christen-democraten. De regering-Eyskens wordt gesteund door dezelfde coalitie van roomsen en roden als de vorige. Ze bestaat ook uit dezelfde ministers, alleen Martens is er niet meer in teruggekeerd. (Die heeft nu zijn zetel in het parlement weer ingenomen). In plaats van Martens werd Mark Eyskens premier, die eind april zijn 48ste verjaardag hoopt te vieren. Omdat Eyskens in net vorige kabinet minister van financiën was, werd deze portefeuille vacant. Daarin is voorzien door de benoeming van Robert Vandeputte, christen-democraat en oud-gouverneur van de Belgische Bank. Hoewel Vandeputte reeds 73 jaar is, is zijn benoeming in fmanciële kringen zeer gunstig ontvangen. Men schijnt veel van hem te verwachten, want de koers van de Belgische frank ging meteen omhoog. Die blijft trouwens nog stijgen.

lyAlles nog hetzelfde**

In de Kamer heeft de oppositie, hoofdzakelijk bestaande uit de liberalen en de taaipartijen van twee talen, gesmaald dat de hele crisis niet nodig was geweest omdat alles bij het oude geblven was. Volgens de oppositie was het een intern conflict binnen de CVP. Verder had de berg maar een muis gebaard, volgens de oppositie. Daar zat veel waarheid in, want niet alleen de bewindslieden zijn dezelfden geble. ven, maar Eyskens heeft ook het programma van Martens grotendeels overgenomen. Toch was het verwijt niet nelemaal billijk, want er bestaat een heel duidelijk verschil tussen de persoon en de doelstelling van Eyskens en die van Martens. Martens is een jurist die de ingewikkelde gewestvorming wettelijk heeft geregeld; Eyskens is een econoom die de Belgische economie uit het slop wil helpen. De economen Eyskens en Vandeputte nemen in dit nieuwe kabinet een sleutelpositie in, wat maar gelukkig is voor de Belgen en de Belgische frank, want die stond al op het randje van een devaluatie.

Verzet socialisten

De regering Martens is gevallen omdat Martens de lonen met tien procent wilde verlagen en een aantal produkten van de indexlijst wilde afvoeren: tabak, alcohol en benzine. Daardoor wilde Martens loonstijgingen vermijden. Nu staat het vast dat Eyskens in dezelfde richting wil werken als Martens gedaan heeft. Zelfs zijn voorstel voor een belastingvrije crisislening heeft hij weer van stal gehaald. Maar omdat hij de steun van de socialisten nodig heeft, kon hij de punten over de index en de loonsverlaging van het rogram-Martens niet handhaven, iver de index zal gesproken worden in overleg tussen de regering, de vakbonden en de organisaties van werkgevers. De maatregelen van Eyskens stuiten op verzet bij de Vlaamse Socialisten maar voor de Vlaamse Christen-Democraten gaan ze nog niet ver genoeg (beide partijen zitten in de regering). Tijdens de kamerdebatten ontstonden daardoor onaangename woordenwisselingen. De socialistische fractieleider Louis Tobback raakte in conflict met Tindemans, wat het vertrouwen in de toekomst van het kabinet niet bepaald toe doet nemen.

Straatkreten

Er is deze week nog iets zeer verontrustends gebeurd. Toen Eyskens zijn regeringsverklaring aflegde, kon hij af en toe niet verder spreken omdat hij overstemd werd door het gejoel van de oppositie, wat in België niet de gewoonte is. Deze oppositie, waaronder de deftige liberalen, schijnt te vergeten dat een parlement er is om kritiek uit te oefenen maar niet om straatkreten aan te heffen. Voor ons was dit het meest schokkende feit van de hele crisis.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.