+ Meer informatie

Antidiscriminatie-code uitzendbureaus werkt

„Hollands wit jongetje" kan niet meer

3 minuten leestijd

DEN HAAG (ANP) — De door uitzendbureaus gehanteerde gedragscode om discriminatie bij werving en uitzending te voorkomen, blijkt in de praktijk redelijk goed te werken. Vrijwel alle uitzendbureaus kennen deze code (ook die niet zijn aangesloten bij de Algemene Bond van Uitzendondernemingen — ABU) en leven hem ook na. Toch vertoont de huidige code nog enkele beperkingen.

Dat blijkt uit een onderzoek door de Rijksuniversiteit Leiden in opdracht van het ministerie van sociale zaken. Gisteren zijn de resultaten in Den Haag overhandigd door oud-minister De Koning (Sociale Zaken) aan voorzitter R. de Boer van het Centraal Bureau Arbeidsvoorziening. De gedragscode om discriminatie te voorkomen werd in 1987 door de ABU ingevoerd. De code is samen met het Landelijk Bureau Racismebestrijding (LBR) en het ministerie opgesteld. Aanleiding was de klacht van een onderwijzer die twee jaar daarvoor bij het uitzendbureau toevaUig op zijn inschrijfkaart de met rode viltstift geschreven opmerking „donkere huidskleur" zag staan. Daaropvolgend onderzoek van het LBR toonde aan dat dit geen uitzondering was. Zo bleek toen ook dat allochtonen vaker meteen werden weggezonden zonder inschrijving dan autochtonen en dat deze vaker verder werd geholpen dan een buitenlander. Inmiddels kennen vrijwel alle uitzendbureaus de code. Vooral bekend zijn de aspecten rond het niet ingaan op discriminerende wensen van bedrijven en het vermijden van dergelijke opmerkingen op de inschrijfkaarten. Nieuw personeel krijgt de code uitgelegd en het management wijst er van tijd tot tijd nog eens op.

Werkgevers

Maar vooral van de kant van werkgevers komen nog vaak discriminerende wensen ten aanzien van uitzendkrachten. In het rapport staat een overvloed aan voorbeelden: „Ik wil iemand die niets met de ramadan heeft te maken"; „Een Hollands wit jongetje"; „Nu eens een Jansen" of zelfs „Een kelner met witte billen". Een werkgever gaf als argument: „Geen buitenlanders. Ik heb er zelf geen moeite mee, maar op de werkvloer komt er onrust van". De onderzoekers stellen dat de code toch ook beperkingen heeft. Zo ontstaat onder personeel vaak verwarring door de bepalingen over de notatie van etniciteit en de taaieis. De eis van het beheersen van de Nederlandse taal is soms wel, en soms juist niet relevant, bij voorbeeld bij schoonmaak werk.

Met name in de machinekamer gestroomd zeewater blijkt kostbare elektronica en machines onherstelbaar te hebben beschadigd. Ook blijkt door het deinen op de strekdam voor Petten en later op het dijklichaam veel apparatuur in het schip defect te zijn geraakt.

Smit Tak en Wijsmuller zouden DGSM vandaag offertes uitbrengen, waarin zowel de kosten van berging als van sloop ter plekke zijn opgenomen. Ook zullen beide bergingsbedrijven DGSM op basis van hun deskundigheid vrijblijvend adviseren over de beste keuze.

Vanmorgen zou met een tankwagen de resterende 35 ton gasohe uit het schip worden gepompt. Volgens de woordvoerder zijn de olietanks intact gebleven en is er geen lekkage. Wel is een watertank lek geraakt. De berging van de oUe heeft hoge prioriteit. Hoewel gasolie relatief weinig schadelijk is en snel verdampt, wil DGSM in het vogelrijke gebied rond de Hondsbossche Zeewering geen enkel risico nemen.

Omdat het in 1956 gebouwde lichtschip ook na berging niet meer kan functioneren, is DGSM begonnen een vervangend schip in gereedheid te brengen. Gezien de daarmee gemoeide tijd zal de plaats van het lichtschip „geruime tijd" onbezet zijn. Pas op lange termijn zal de Texel worden vervangen door een boei, aldus de woordvoerder.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.