+ Meer informatie

hoger dan verwacht

4 minuten leestijd

De werknemers zullen in 1974 reëel toch meer overï houden dan door het Centraal Planbureau in 1974 was berekend. Dit is de opvatting van het Nederlands christelijk werkgeversverbond die bij monde van drs. C. C. M. Geerkens algemeen secretaris van deze organisatie op een gisteren in Den Haag gehouden persconferentie is bekend gemaakt.

Het CPB is op het ogenblik bezig met het opstellen van de macro-economische verkenning die in september zal verschijnen. Het is nog niet bekend op dit moment hoe die verkenning er zal uitzien. Tlit internationale bronnen is de laatste weken inig materiaal over de economische toestand van ons land bekend gemaakt, maar die macro-economische gegevens zijn zonder kennis van o.a. de verkenning van het CPB, niet goed te vertalen in cijfers die geldig zijn Toor het microvlak.

De heer Geerkens vestigde er de aandacht op dat het overschot op de betalingsbalans een grillig verloop pleegt !te hebben. Schattingen van een procent van het nationale inkomen over dat overschot kunnen een verschil va twene of drie miljard naar boven of naar beneden uitmaken. WERKLOOSHEID

Het meest opzienbarende van de afgelopen weken noemde hij de mededelingen van minister Boersma van Sociale zaken over de mogelijk te verwachten omvang van de werkloosheid in de nabije toekomst. Het is het NCW niet bekend op grond van welke gegevens de minister die mededelingen, waaruit zijn grote zorg voor een mogelijke ontwikkeling spreekt, heeft gedaan. Binnenkort zal het kabinet met een nota over de werkgelegenheid en de werkloosheidsbestrijding komen. Daaruit zal wellicht blijken hoe de minister aan zijn sombere verwachtingen is gekomen.

De heer Geerkens zei dat het NCW het gevoel heeft dat de verwachtingen van de minister te somber zijn. In sommige gebieden is duidelijk weer spanning op de arbeidsmarkt merkbaar.

De heer Geerkens stelde verder o.m. vast dat zich een meevallende ontwikkeling op het gebied van de prijsstijging heeft voorgedaan tot nu toe, „al zal niemand die het ernst is met de noodzaak tot bestri,iding der inflatie tevreden zijn". Toch zal die meevallende ontwikkeling wellicht tot gevolg hebben dat de verwachte prijsstijging van 10,5 a 11 procent in 1974 in de buurt van 9,5 a 10 procent zal uitkomen.

De verwachte loonsomstijging van 14,5procent in 1974 zal z.i. absoluut worden overschreden. De ontwikkeling van het minimumloon zal tot een grotere loonkostenstijging van misschien enkele tienden van procenten leiden.

Het minimumloon is, wat niveau betreft, cumulatief verhoogd met 20,8 procent tegen 13,3 procent, eveneens wat niveau aangaat, van het pakket arbeidsvoorwaarden op grond van de machtigingswet. NIVELLERING

Dit betekent onder meer dat de nivellering dit jaar sterker zal zijn dan uit élïe prognoses is gebleken. Dit alles samen leidt, volgens de heer Geerkens, tot de slotsom dat de machtigingswet eind 1974 moet worden afgeschaft en dat dan de draad weer moet worden opgevat van het centrale overleg zoals dat voor de energiecrisis is gevoerd. Dan zal de Commissie van economische deskundigen van de Sociaal-economische raad weer haar rapport over de sociaal-economische situatie moeten opstellen. De SER zal over dat rapport zijn „commentaar" moeten geven. De Stichting van de arbeid zal haar licht daarover moeten laten schijnen.

De machtigingswet heeft, vermoedelijk ten gevolge van de haast waarmee zij met het oog op de energiecrisis en de verwachte noodsituatie die daarvan het gevolg zou zijn in elkaar is gezet, in de praktijk van ontheffingen en dispensaties veel lacunes aan het licht gebracht. Er is bijna geen cao of er zijn, veelal om juridischtechnische redenen, ontheffings- of dispensatiebepalingen van de machtigingswet voor nodig geweest.

De energiecrisis en de verwachte gevolgen zijn „gelukkig een beetje meegevallen, al zijn nieuwe wolken die aan de horizon zichtliaar zijn geworden niet hoopvol", aldus de heer Geerkens.

Hij verwacht dat het grote discussiepunt van het komende najaar zal zijn hoe men op centraal niveau oplossingen voor het werkgelegenheidsvraagstuk ziet.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.